Educar a través de les arts

Les arts escèniques i les arts plàstiques són una part essencial de la cultura i la creativitat humanes. Es tracta de disciplines que ofereixen als infants una oportunitat única d’explorar i expressar-se de manera creativa. I és que les activitats artístiques no només són una forma d’entreteniment, sinó que també tenen un gran potencial educatiu.

L’aprenentatge a través de les arts pot tenir un impacte profund en el desenvolupament cognitiu, social i emocional dels infants i joves. Més enllà del simple fet de pintar o dibuixar, el seu aprenentatge implica el desenvolupament d’habilitats crítiques i analítiques, fomenta la imaginació  i l’expressió de les emocions, el treball de les habilitats motores així com la connexió amb altres persones. A més, les arts també ofereixen una oportunitat d’aprendre sobre la història, la cultura i la diversitat del món que ens envolta.

En aquest article destacarem algunes de les millors propostes educatives d’entitats que treballen en l’àmbit de les arts plàstiques i escèniques. D’aquesta manera esperem animar les famílies i als centres educatius a explorar el món de les arts com a mitjà per a fomentar la creativitat, l’expressió i l’aprenentatge.

Teatracció

Teatracció és una companyia de teatre que s’especialitza en la creació i representació d’obres de teatre/forum d’intervenció social per la promoció de la salut en els joves. No em ratllis! és una activitat de teatre/fòrum molt dinàmica que tracta els riscos associats al consum de substàncies addictives.

La representació teatral és una forma eficaç per ensenyar als infants valors i civisme de manera lúdica i entretinguda. A través de personatges i situacions fictícies poden identificar-se i connectar amb les emocions i les accions dels personatges, i aprendre així valors importants com ara la responsabilitat i el respecte.

Després de la representació teatral s’obre un debat on es convida al públic a participar activament per resoldre una situació en la qual els personatges entren en conflicte. 

Cia NS Dansa

Espectacle infantil i familiar apte per a tots els públics on el teatre gestual i la dansa contemporània són el “llenguatge” de la historia, ja que l’argument es narra a través de les coreografies.  

La dansa és un llenguatge universal que transmet valors i emocions a un públic divers, sense la necessitat d’utilitzar paraules. I és que ja ho diuen que “una imatge val més que mil paraules”. A través del moviment, l’expressió corporal i la música, els ballarins poden comunicar-se amb el públic i transmetre missatges profunds i universals.

En aquest cas el missatge que vol transmetre l’espectacle és la promoció  dels jocs de sempre i el treball en equip enfront l’individualisme i el sedentarisme de la era de les noves tecnologies.

EduCaixa

Aquesta taller promou l’exploració de la naturalesa dels moviments que realitzem en la vida quotidiana i convida els participants a descobrir les seves múltiples possibilitats expressives i artístiques. L’objectiu és crear una coreografia que utilitzi moviments extraordinaris per a expressar-se de forma única.

Es busca que els participants coneguin la naturalesa dels moviments quotidians, així com la seva capacitat artística i expressiva. També s’espera que valorin la dansa com a forma de comunicació i expressió, permetent-los experimentar i gaudir de les possibilitats que ofereix el cos com a eina artística.

Circ de Jocs

Taller plàstic adreçat a infants a partir de 5 anys i les seves famílies. A través de lús del material de rebuig com a matèria primera per a creacions plàstiques es busca promoure la creativitat i l’enginy. A més, despertarem l’interès per l’autosuficiència i l’autonomia personal enlloc del consum desmesurat.

A través d’aquesta activitat, es treballa la psicomotricitat fina, la paciència i la concentració, ja que es requereix d’una gran habilitat per realitzar una creació individual o col·lectiva fins al final.

Aquesta iniciativa també fa accessible l’expressió plàstica a tothom, independentment de les seves capacitats o recursos econòmics. Al mateix temps, incentiva la consciència ecològica promovent els principis de Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Art i Absència (AVS)

Taller de coneixement i expressió emocional a través de l’art. Aquesta activitat està reconeguda amb el segell de qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica de Barcelona.

La identificació, el reconeixement i l’expressió emocional són aspectes fonamentals per al benestar dels infants, adolescents i joves. És per això que Art i Absència ofereix amb aquesta activitat recursos artístics i creatius per ajudar-los a explorar el seu món emocional, tant individual com col·lectiu.

Els joves podran aprendre a expressar-se de forma adequada i segura, al mateix temps que s’auto-coneixeran i seran capaços de sentir empatia pels altres. Això també fomentarà la comunicació afectiva i la comprensió dels altres, contribuint a un clima de convivència saludable

Drac Màgic

A través de l’ús de tècniques com ara la pintura i el collage deixarem volar la imaginació per a construir autoretrats lliures d’estereotips. 

En aquest taller podrem transcendir els estereotips de gènere que solen ser representats en anuncis i pel·lícules convertint-nos així en qualsevol personatge que desitgem.

En aquesta activitat, es treballarà per identificar quins són els arquetips sexistes associats a la masculinitat i la feminitat, i per desenvolupar una actitud positiva i inclusiva cap a les diferències. A través de l’elaboració d’autoretrats superadors d’estereotips de gènere, es fomentarà la creativitat i l’expressió personal, així com la consciència sobre la importància de la igualtat de gènere i la diversitat.