TERMES I CONDICIONS PER AL REGISTRE D’USUARIS I AVÍS LEGAL DEL WEB

 

Activitum, el Portal d’Activitats Educatives de Catalunya (d’ara en endavant, “el Portal”) és un projecte de l’Associació Escola – Entorn, Educant en Societat. CIF: G66912866

 

CONDICIONS GENERALS D’US DEL PORTAL ACTIVITUM.CAT

L’accés al portal web implica sense reserves, l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’ USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L’ USUARI es compromet a no utilitzar el portal web i els serveis que se li ofereixen en aquest per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA. –CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- L’ús de totes les funcionalitats del portal web ACTIVITUM comporta la obligatorietat d’inscripció de l’ USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent l’USUARI a realitzar un bon ús del portal web.

1.2 L’USUARI es compromet a:

1.2.1.- No destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin n el present espai web.

1.2.2.- No obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’Associació presta el servei, així com no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

1.2.3.- No introduir programes, virus, macroinstruccions, mini-aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que cusen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’ACTIVITUM o de tercers o, si és el cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

1.2.4.- No realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (“Mail bombing”).

1.2.5.- No fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

1.3.- Els responsables podran interrompre en qualsevol moment l’accés al portal web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS

2.1 – Els continguts incorporats en el portal web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.1 – ACTIVITUM utilitzant fonts internes i externes de tal manera que aquest únicament es fa responsable dels continguts publicats per ell.

2.1.2 – ENTITATS de caràcter educatiu publiquen les seves propostes en format “fitxa d’activitat” i es fan responsables del seu contingut en imatges, documents i text. ACTIVITUM no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços als webs propis facilitats per les pròpies ENTITATS.

2.2.- ACTIVITUM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu portal web.

2.4 – Mitjançant el portal web ACTIVITUM es posen a disposició dels USUARIS (ENTITATS, DOCENTS i FAMÍLIES) alguns serveis gratuïts i altres de pagament.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- Els responsables del portal no garanteixen la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

3.2. – L’Associació no es fa responsable en cap cas de:

3.2.1.- Els errors i incidències que puguin produir-se en les comunicacions  o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del portal web estiguin constantment operatius.

3.2.2.- De la producció de qualsevol dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el portal web.

3.2.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el portal web, bé directament o bé mitjançant enllaços. El propietari col·laborarà i notificarà a la autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

3.2.4.- Si l’USUARI opta per abandonar aquest lloc web a través d’enllaços a pàgines web externes al nostre portal, els responsables d’ACTIVITUM no es faran responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’USUARI.

3.4.- Els responsables d’Activitum es reserven el dret de suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a determinació de la efectiva responsabilitat dels danys que pugessin  produir-se. Així mateix, ACTIVITUM col·laborarà i notificarà a la autoritat competent aquestes incidències en el moment en que tingui coneixement ferm de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA. – PROTECCIÓ DE DADES

5.1 – En compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades sol·licitem expressament el seu consentiment per incloure les seves dades al fitxer propietat de l’Associació Escola – Entorn, Educant en Societat.

En acceptar el document de CONDICIONS GENERALS I RGPD accepta que en nom de l’Associació tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat, realitzar comandes o facturació de serveis extraordinaris (patrocinis o activitats destacades). Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i sempre s’utilitzaran de manera lícita, lleial, transparent i limitada. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix accepta rebre informació sobre temes relacionats amb el servei sol·licitat.

5.2 – El titular de la base de dades és l’Associació Escola – Entorn, CIF: G66912866 amb seu al Ps. Francesc Macià 52, escala B, 5-2 de Sant Cugat del Vallès. Pot rectificar o eliminar les seves dades enviant un correu electrònic a info@activitum.cat

CINQUENA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

– El portal web ACTIVITUM.-Els continguts propis, la programació i el disseny del portal web són propietat de l’Associació Escola-Entorn i es troben plenament protegits pel drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat el consentiment expressat de la PROPIETARIA. Els materials tant gràfics com escrits, enviats pels usuaris mitjançant els medis que es posen a disposició en el portal web són propietat de l’USUARI que afirma al enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a ACTIVITUM.

SISENA.-CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT D’AQUEST LLOC WEB. – ACTIVITUM podrá incloure canvis en la Política de Privacitat d’aquest lloc web. Tots els canvis serán disponibles per als usuaris en aquest web.

SETENA.- En compliment de l’establert a la llei 34/2002 de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSICE), s’informa: El titular del lloc https://www.activitum.cat és Cristina Búcar Bagaria amb domicili a Ps. Francesc Macià 52 B 5-2  08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) i NIF 47728280Z. I que el lloc web ha estat cedit per a l’explotació a l’Associació Escola – Entorn, Educant en Societat, CIF: G66912866

VUITENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els jutjats de Rubí, renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués li correspondre.

NOVENA.- En cas de que qualsevol clàusula del present document  fos declarada nul·la, les altres seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de l’Associació Escola – Entorn i la finalitat de la mateixa de les presents condicions. Els responsables d’Activitum podran no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renuncia dels mateixos.