Aliança Educació360

L’Associació Escola – Entorn, Educant en Societat, forma part de l’Aliança Educació 360, aliança per una educació a temps complet, promoguda per la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

EL MANIFEST: MÉS I MILLORS OPORTUNITATS EDUCATIVES PER A TOTHOM

1

Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana A l’escola i a l’institut, amb la família, a casa, als carrers i a les places. A l’esplai o al cau i quan fan esport o marxen de colònies. També quan son davant les pantalles. “Educació360. Educació a temps complet” proposa una perspectiva global de l’educació que tingui en compte que s’aprèn i s’educa arreu.

2

S’eduquen en tots els seus temps. Al llarg i a l’ample de la vida
El temps no lectiu dins l’escola representa més d’una tercera part de la jornada. Les vacances escolars suposen una quarta part de la vida de l’infant. Els caps de setmana tenen un munt de possibilitats. “Educació360. Educació a temps complet” afirma que si situem l’infant i el jove al centre del procés educatiu ens n’hem d’ocupar en tots els seus temps vitals.

3

Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal
La recerca internacional ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps lectiu són decisives en la formació i l’itinerari vital i professional de les persones. “Educació360. Educació a temps complet” proposa ajudar-les a fer un recorregut de forma personalitzada en funció dels interessos i capacitats de cadascuna.

4

Garantir el procés educatiu és també alinear i connectar els aprenentatges Educació i aprenentatges estan fragmentats. Hi ha massa separació entre la vida i els aprenentatges, entre els interessos i les obligacions. “Educació360. Educació a temps complet” vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut formin part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres educatius sigui reconegut i hi estigui connectat.

5

L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats educatives
No tothom te les mateixes possibilitats d’accés a aquestes oportunitats educatives ja sigui per raons econòmiques o socioculturals. El temps de lleure és l’espai de desigualtat per excel·lència. “Educació360. Educació a temps complet” aposta per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal.

6

Convertir l’educació dels espais i temps no lectius en política pública L’àmbit local és l’espai idoni per garantir les oportunitats educatives i la coordinació dels actors de la comunitat. També la cohesió social i la formació de ciutadans. Els ajuntaments són un actor privilegiat en el lideratge educatiu. “Educació360. Educació a temps complet” proposa que més enllà de les bones experiències, la política educativa transcendeixi l’ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats per a tothom.

7

El canvi educatiu ha d’incorporar la mirada de l’Educació360 Una mirada 360, que traspassa els límits dels temps i els espais, que reconeix els aprenentatges d’arreu i connecta l’educació, l’escola, les famílies i la comunitat. “Educació360. Educació a temps complet”, aporta una mirada global i inclusiva, que demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la comunitat educativa.