#resistència

Objectiu de l’activitat: Desenvolupar competències per afrontar assertivament les pressions de grup

#assaig-error

Objectiu de l’activitat: Treballar estratègies per prendre decisions autònomament i de forma responsable

#miralls

Objectiu de l’activitat: Prendre consciència de l’autoimatge i l’autopercepció que tenen d’ells mateixos

#poder

Objectiu de l’activitat: Reconèixer i percebre críticament les influències positives i negatives que afecten el seu comportament

#rols

Objectiu de l’activitat: Reconèixer els principals rols a una situació d’assetjament escolar

#mites

Objectiu l’activitat: de Revisar les creences sobre els diferents
agents implicats directament a l’assetjament escolar i les seves característiques

#info

Objectiu: Aconseguir que l’alumnat tingui un concepte objectiu sobre l’assetjament escolar

Reinnventa’t!

Aquest pack d’activitats consisteix en 8 sessions de treball a l’aula amb els alumnes, l’objectiu de les quals és la prevenció i sensibilització del bullying.