El flautista d’Hamelín

Espectacle de teatre d’ombres que sembla cinema en viu i en directe. Amb el moviment combinat de les llums i altres elements aconsegueixen diferents plans, profunditats, tràvelings i transicions.

A de Brossa

A de Brossa vol apropar l’autor als infants jugant amb els seus poemes i encomanant el plaer de divertir-se amb les lletres i les paraules tal com feia Joan Brossa.

Primers auxilis i RCP

Taller adreçat a adquirir nocions bàsiques de primers auxilis i com actuar en cas d’emergència. Inclou posició lateral de seguretat, maniobra de Heimlich i RCP. El contingut i la durada és variable en funció de qui rebi la formació: professorat, alumnes de primària o alumnes de secundària.

Bullying: parlem-ne!

Xerrada on es tractaran aspectes rellevants de l’assetjament escolar: des de què significa exactament, quins són es seus “actors”, quins senyals d’alerta podem tenir en compte a l’hora de detectar-ne un cas o què podem fer en aquest cas. També tractarem de desmitificar certes creences al voltant d’aquesta problemàtica.

Xerrada sobre el ciberbullying

Xerrada on donarem unes pinzellades sobre què és el ciberbullying, quines semblances i diferències guarda amb el bullying, quina és la seva prevalença i quins tipus d’assetjament virtual existeixen, així com en què consisteix cadascun d’ells. A més, també farem una repassada a les greus conseqüències que poden patir els alumnes que en son víctimes.

Taller d’afrontament davant l’assetjament escolar

En aquest taller treballarem conceptes claus relacionats amb el bullying, així com quins valors promouen una convivència saludable a l’aula i com podem promoure’ls. Seguidament ens endinsarem en quins són els factors de risc que fomenten conductes d’assetjament escolar, així com les seves greus conseqüències.

Teatre de l’oprimit

El Teatre de l’Oprimit reuneix un conjunt d’exercicis, jocs i tècniques teatrals que pretenen la comprensió i la cerca d’alternatives a problemes socials i interpersonals, en el nostre cas,el bullying