Educar per a un món lliure de violència

En un context on la violència i el bullying són problemes en augment, l’educació emocional emergeix com una eina vital en la seva prevenció. És fonamental dotar als joves amb eines per comprendre i gestionar les seves emocions, especialment la ira o la frustració, que sovint són la llavor de la violència.

La clau rau en capacitar-los per transformar aquestes emocions en respostes més positives, mentre inculquem valors ètics i promovem l’empatia i la resolució pacífica de conflictes.

A través de programes d’educació emocional, els infants i joves poden aprendre a identificar situacions de risc, comprendre els seus drets i adquirir les habilitats necessàries per protegir-se. Això no només forma part de la prevenció, sinó que també pot canviar les normes socials que toleren aquestes conductes.

Cal promoure una cultura de tolerància zero en les escoles i les comunitats, i donar eines als infants i adolescents per afrontar aquestes situacions de manera segura i efectiva. Els centres educatius i les famílies han de treballar conjuntament per transmetre valors com el respecte, la empatia, la gestió positiva de les emocions i la comunicació.

Donar als joves la confiança per informar sobre abusos i proporcionar-los el suport necessari és clau per a una convivència harmoniosa i segura. És el camí cap a una realitat on els joves creixen amb les eines necessàries per evitar la violència i construir un entorn respectuós i acollidor.

A continuació compartim algunes de les propostes d’entitats que treballen l’educació emocional que es poden trobar en el nostre portal:

Posa't a la pell de l'altre. teatre fòrum

Tallers de Teatre Sílvia Servan

El Teatre Fòrum és una potent eina d’educació emocional a les escoles. Basat en el Teatre de l’Oprimit, permet als alumnes participar com a protagonistes en situacions d’opressió, explorant diverses solucions. Amb quatre sessions de dues hores, es realitza al mateix centre escolar, facilitant la immersió i la comprensió emocional. Aquesta metodologia fomenta la resolució creativa de conflictes i el maneig emocional dels estudiants.

COLÒNIES I EXCURSIONS EMOCIONALS

Naturland

Mitjançant activitats amb animals, cavalls o aventures, s’entrenen la cohesió, el treball en equip, la superació de pors, l’autoestima, l’autonomia i la gestió de la frustració, oferint un accelerador comprovat de competències per nens, joves i adults.

Coaching amb cavalls

EquÀnima

Mitjançant exercicis a terra amb cavalls, l’activitat es centra en explorar la comunicació verbal i gestual, i els rols grupals. Es treballa la comprensió emocional, l’empatia i l’assertivitat. És una oportunitat per comprendre com ens comuniquem, el nostre impacte en els altres i com millorar les relacions personals i grupals.

Jo sóc Així!!

L'Esquirol. Natura i lleure

Mitjançant reptes i jocs lúdics, aquesta dinàmica escolar fomenta la confiança, l’autoestima i una actitud positiva. Els reptes proposats busquen potenciar la responsabilitat individual, l’automotivació i els valors personals dels alumnes. És una activitat que subratlla la importància d’encarar la vida amb una visió i actitud positiva, promocionant la presa de decisions responsables i la confiança en un mateix.

Formacions per a professorat per a la prevenció de les violències

de la USAV amb l'equip del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya

El Pla les escoles lliures de violències preveu formar el personal docent, personal d’administració i serveis i professionals d’atenció educativa (PAS i PAE) i altres membres de la comunitat educativa per tal que puguin observar els canvis sobtats que poden presentar infants i adolescents en la seva conducta, des del punt de vista emocional, somàtic i d’aprenentatge, i puguin informar a les direccions dels centres, que són les encarregades de valorar la situació per dur a terme les actuacions i derivacions indicades en els protocols.

Acompanyament al desenvolupament socioemocional

Equip SEER

Aquesta activitat ofereix eines per a l’atenció individual i la conducció de grups en l’educació emocional. Dirigida a professionals interessats en aquest àmbit, ofereix una formació continuada per aprofundir-se en la gestió emocional, el desenvolupament socioemocional i les transicions emocionals complexes. Aquest programa s’adreça a referents de projectes de benestar, dinamitzadors d’infància i joventut, així com a coordinadors socioeducatius i terapeutes, proporcionant una visió completa del Model ADS.

Escola sense violències

Fundació Barça

Es tracta d’un programa gratuït que ofereix eines per a prevenir i actuar contra qualsevol forma de violència en infants i adolescents a les escoles a través de l’esport. Inclou formació per al claustre i sessions d’autoprotecció pels alumnes. Proporciona recursos per a les famílies i acompanyament per implementar-lo. Una plataforma en línia centralitza l’acció, assegurant seguiment i accés al material associat durant la seva aplicació.

La gestió emocional a l'escola

Educalm

El curs ofereix eines innovadores per a l’educació emocional dels alumnes. Aborda la gestió d’estrès, la calma davant conflictes i la regulació emocional en situacions escolars complexes. Ensenya com prioritzar, estar disponibles i intervenir educativament de manera profunda. Acompanya en la gestió emocional, l’autoestima i l’abordatge de situacions delicades, promocionant una intervenció eficaç i comunicació amb les famílies.

Només sí és sí

Enruta't

El taller aborda les violències masclistes i sexuals, generant estratègies individuals i col·lectives per combatre-les. Revisa els estereotips de gènere en sexualitat i afectivitat, promou l’assertivitat i l’empatia per millorar la comunicació i identificar les manifestacions d’aquesta violència, buscant estratègies per construir relacions lliures i apoderadores.

Educació emocional durant el curs escolar

La Granja Ability Training Center

El programa amb el Mètode La Granja® entrena les competències emocionals dels alumnes a l’escola o en excursions. Amb suport als mestres, fomenta habilitats socials i personals de manera pràctica i amb resultats garantits. Les activitats outdoor training canviaran actituds individuals i comportaments grupalment, fent ús de jocs i reptes motivadors. Es focalitza en l’educació emocional aplicada.

I tu, com pots contribuir a fomentar una cultura de respecte i empatia entre els infants i adolescents? Ets una entitat i tens una proposta pedagògica per als centres escolars en l’àmbit de l’educació emocional? Comparteix les teves idees i experiències als comentaris.