Olimpíada de Geologia de Catalunya

Concurs per animar i implicar els estudiants de batxillerat en el coneixement d’aquesta ciència, tot remarcant la seva importància en el món actual i promocionant el seu progrés i desenvolupament.
L'Olimpíada Espanyola de Geologia és una competició acadèmica centrada en els continguts de Ciències de la Terra que té la seva continuïtat en l'Olimpíada Internacional de Ciències de la Terra (IESO).

L'Olimpíada Espanyola de Geologia és promoguda i convocada anualment per l'Associació Espanyola per a l'Ensenyament de Ciències de la Terra (AEPECT), en col·laboració amb la Societat Geològica d'Espanya (SGE).

Els detalls específics de cada edició es publiquen cada any en la pàgina web de AEPECT: www.aepect.org.

Estructura

L'Olimpíada Espanyola de Geologia s'organitza en tres fases consecutives i selectives de competició.

Primera fase: Fase Territorial

Els estudiants inscrits podran competir en la Fase Territorial, en la Seu Territorial que correspongui al seu centre educatiu en funció de la seva localització geogràfica.
Aquells interessats a participar que no pertanyin als àmbits territorials d'una de les seus establertes poden sol·licitar a AEPECT (olimpiadas.geologia@aepect.org) la possibilitat d'inscriure's en una seu pròxima o constituir una nova seu.

Segona fase: Fase Nacional

Els estudiants més ben classificats en cada Seu Territorial podran participar en la Fase Nacional, representant a aquesta Seu Territorial. Els criteris d'assignació de places en la Fase Nacional per a cada Seu Territorial s'estableixen en l'apartat de representants territorials en la Fase Nacional.

Tercera fase: Fase Internacional

Els quatre alumnes millor classificats en la Fase Nacional podran participar en la Fase Internacional. Els estudiants situats a partir del cinquè lloc seran considerats suplents (per ordre de classificació), per si algun dels quatre seleccionats no pogués participar. Les suplències estaran subjectes a la possibilitat de ser realitzades sense costos addicionals als pressupostats.

Participants

Podran participar en cada convocatòria de l'Olimpíada Espanyola de Geologia tots els alumnes del Sistema Educatiu Espanyol que, durant el curs d'aquesta edició, estiguin matriculats en 4t d'ESO o Batxillerat.
En compliment de les normes de l'Olimpíada Internacional de Ciències de la Terra (IESO), s'exigeix no haver complert els 19 anys abans de l'1 de juliol de l'any en què se celebra l'Olimpíada.

Inscripció

La inscripció dels estudiants ha de fer-la el seu professor o un responsable acadèmic del seu centre.
La inscripció ha de formalitzar-se segons el mecanisme i terminis establerts per cada seu que poden consultar-se en la pàgina de Dades Específiques.

Contingut

Les proves de la Fase Territorial seran fixades pels organitzadors de cada Seu Territorial. Les Proves de la Fase Nacional són fixades pels organitzadors de la Fase Nacional, amb l'assessorament de la Comissió Nacional de l'Olimpíada de Geologia. Les proves de la Fase Internacional són proposades pels organitzadors i aprovades per un Tribunal Internacional en el qual participen delegats espanyols. En tots els casos, es tracta de proves teoricopràctiques per a avaluar els coneixements i habilitats pròpies de les disciplines geològiques.

Les proves de les fases Territorial i Nacional, estaran relacionades amb els continguts dels temaris de 4t de l'ESO i Batxillerat. Les qüestions i activitats inclouen les següents temàtiques, en graus de dificultat adequats per a aquests nivells educatius:

• Mineralogia: minerals principals i la seva identificació
• Petrologia: el cicle de les roques, tipus de roques i el seu ambient de formació
• Estratigrafia: el temps en Geologia, superposició d'estrats, discordances
• Paleontologia: el registre fòssil i l'evolució de la vida
• Geodinàmica Externa: processos externs, geomorfologia, hidrogeologia
• Geodinámica Interna: elements estructurals bàsics, interior de la Terra i tectònica de plaques, vulcanisme, sismicitat
• Geologia Històrica
• Geologia Regional de la península Ibèrica i els territoris no peninsulars d'Espanya
• Riscos i recursos geològics
• Mapes i talls geològics
• Geoplanetologia


Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 09/11/22
Fitxa tècnica
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Concursos i premis
Àrea de coneixement
Geologia
Temàtica
ODS
Llarga durada
Gratuïta
Idiomes
Català, Castellà