Ecoparc de Montcada i Reixac

L'Ecoparc de Montcada i Reixac és un complex de tractament de residus que tracta la fracció d'envasos lleugers, la matèria orgànica i la fracció resta.
L'Ecoparc de Montcada i Reixac és un complex de tractament de residus que tracta tres fraccions provinents de la recollida selectiva de diferents municipis metropolitans: la fracció d'envasos lleugers (contenidor groc), la fracció de la matèria orgànica (contenidor marró) i la fracció resta (contenidor gris). Els envasos que arriben a aquesta instal·lació seran classificats segons el tipus de material i embalats perquè es puguin dur a una empresa recicladora i fer-ne nous objectes. Pel que fa a la matèria orgànica, se sotmet a un pretractament per extreure'n els impropis després del qual es descompon mitjançant un procés de digestió anaeròbia que genera biogàs, el qual s'usa per a la producció elèctrica. Finalment i segons a la normativa vigent, tots els residus domèstics que es generen han de rebre un pretractament abans no se'ls doni un tractament finalista (incineració o disposició controlada). Així doncs, a l'Ecoparc de Montcada intentaran fer una recuperació de la matèria orgànica i els materials reciclables presents en la fracció resta.

La visita guiada a l'Ecoparc de Montcada i Reixac té una durada d'una hora i mitja durant la qual es farà una aproximació a la gestió i tractament de residus per part de l'AMB. La visita s'inicia amb una introducció a l'aula ambiental en què es presenta l'AMB i les seves competències en la gestió dels residus municipals. Després de la introducció i les explicacions sobre el funcionament de la planta amb el suport d'una projecció, es procedeix a visitar la instal·lació mitjançant la passarel·la preparada a tal efecte. Un cop visitada la planta es retorna a l'aula per elaborar les conclusions i reflexionar sobre la responsabilitat de la ciutadania de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 23/04/24
Fitxa tècnica
12-15
16
FAMILIA
Tipus d'activitat
Visites
ODS
Diària
Gratuïta
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Català, Castellà