Caracterització i anàlisi del so: La veu i els sons musicals

Taller a la UAB que pretén que l’alumnat assoleixi una major comprensió del so mitjançant la seva caracterització, la caracterització de les ones sonores i les seves magnituds associades.
El taller pretén que l’alumnat assoleixi una major comprensió del so mitjançant la seva caracterització (intensitat, to i timbre), la caracterització de les ones sonores i les seves magnituds associades (període, freqüència, amplitud i longitud d’ona), així com el reconeixement de la transferència d’energia sense transferència de matèria, els sons fonamentals i harmònics i les diferències entre so i soroll.

En la primera part s’analitza una simulació cinètico-molecular del desplaçament de les partícules quan es produeix un so, amb el programa Wave interference, per tal de definir els conceptes de període, freqüència, amplitud i longitud d’ona.

En la segona part, mitjançant el programa Audacity, els alumnes enregistraran i analitzaran diferents veus i notes d’instruments, per tal de poder definir les magnituds que els diferencien (intensitat, to i timbre). També, mitjançant la comparació entre so i soroll, posaran en evidència la característica que els diferencia. Tot i que en llenguatge col·loquial utilitzem la paraula soroll per definir sons desagradables o que estan a un volum molt alt, en el llenguatge físic un soroll es caracteritza perquè no té un patró repetit i, en canvi, un so sí.

A continuació, amb diapasons de freqüències diferents es crearan sons complexos a partir de la superposició de sons purs i després s’utilitzarà la transformada de Fourier per veure que les dos freqüències principals del nou so generat són les freqüències dels dos diapasons.

Per últim, es compara la freqüència fonamental d’un instrument construït a partir d’un tub d’assaig amb un extrem obert i un altre amb els dos extrems oberts.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 13/11/23
Fitxa tècnica
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Física
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïtat condicionada
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Català