Teatralizar històries no sexistes: recursos expressius per a educar en perspectiva de gènere

El curs vol proporcionar eines d'arts escèniques per a educar la infància i l'adolescència en perspectiva de gènere, utilitzant el teatre, l'expressió corporal i l'escriptura. El punt de partida serà analitzar històries modernes i contes tradicionals, individuant sigui els elements de la cultura masclista encara vigents en la nostra societat, sigui l'estructura sexista que pot articular l'argument. 

Aquest taller vol utilitzar els recursos expressius del teatre, del moviment i de l'escriptura per a investigar el tema de la construcció de gènere en la cultura del passat i del present, individuant arrels històriques, socials i culturals que han alimentat la cultura patriarcal i la desigualtat entre home i dona. Parlar del masculí i el femení des d'una perspectiva de gènere implica realitzar una primera afirmació: les cultures construeixen les maneres de “ser dona” i de “ser home”. En dir de Simone De Beauvoir “la dona no neix, es fa”. Podríem estendre la mateixa idea cap a la construcció de lhome: no neix sinó que es fa. 

El compromís del curs serà construir un aprenentatge actiu i no formal que pugui revelar el sexisme i el masclisme ocults en la producció oral i escrita, passada i present: els/as participants aprendran a reconèixer entre una cultura de la desigualtat i, per mitjà del teatre i de l'escriptura, podran crear, inventar i transformar patrons patriarcals, perquè l'objectiu ultimo d'aquest curs serà difondre una cultura d'igual oportunitats i dialogo.

Durant les sessions, es convidaran els/as participants a triar un conte clàssic, un argument dramaturgic o cinematogràfic i analitzar les seves característiques de gènere - paper de les dones, desenvolupament de l'acció/sentiments expressats, ús de l'espai (privat i públic) i del temps – per a trobar la presència o absència d'estereotips/conflictes de gènere. Després cada grup de treball podrà reescriure la història triada amb una perspectiva de gènere i utilitzar recursos de teatre i moviment: per això, es plantejaran alguns aspectes bàsics per a poder comptar bé una història i obrir una finestra al sorprenent paisatge de la narració i de la posada en escena. Durant el taller es convidaran els/les participants a jugar amb el teatre, transformant i canviant els papers de gènere, els símbols de la construcció de masculí i femení així com els elements d'opressió, passats i presents.
El curs vol proporcionar eines d'arts escèniques per a educar la infància i l'adolescència en perspectiva de gènere, utilitzant el teatre, l'expressió corporal i l'escriptura.
Última actualització: 05/07/21
Fitxa tècnica
PROF-FAM
CI
CM
CS
ESO1C
Tipus d'activitat
Dansa, Formació professorat i families, Teatre
Àrea de coneixement
Dansa, Teatre, Salut i prevenció de conductes de risc, Formació professorat
ODS
Jornada sencera
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Català
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't