FORMACIÓ sobre DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

FORMACIONS PER A PROFESSORAT

Acompanyament a  l’alumnat LGTBI+

(edició primavera)

Format: a distància, síncron

Durada: 15h (10h + 5h pràctiques)  

Preu: 55€ bonificable per Fundae

En aquest curs de 15 h, dividit en 4 sessions de 2,5 h + 5 h de treball individual, s’abordarà la realitat del col·lectiu LGBTI+, la diversitat sexual i de gènere i els seus components (orientació sexual, identitat de gènere, etc.) i sobretot com reconèixer i abordar la LGBTI-fòbia a les aules.

Estudiant sobre casos reals, aprendràs a comprendre el funcionament del sistema cisheteropatriarcal i com genera exclusions, a conèixer les entitats i institucions que existeixen al territori i que et poden donar suport i guanyaràs confiança professional per tal de poder acompanyar amb seguretat el teu alumnat LGBTI+ i generar espais inclusius i de prevenció de la LGBTI-fòbia.

Formació reconeguda pel Dept. d’Educació. Les certificacions apareixeran a l’Atri. 

9, 11, 16, 18 d’abril de 17.30 a 20h

Acompanyament a l’alumnat LGTBI+  

(edició estiu) 

Format: a distància, síncron

Durada: 15h (10h + 5h pràctiques)  

Preu: 55€ bonificable per Fundae

En aquest curs de 15 h, dividit en 4 sessions de 2,5 h + 5 h de treball individual, s’abordarà la realitat del col·lectiu LGBTI+, la diversitat sexual i de gènere i els seus components (orientació sexual, identitat de gènere, etc.) i sobretot com reconèixer i abordar la LGBTI-fòbia a les aules.

Estudiant sobre casos reals, aprendràs a comprendre el funcionament del sistema cisheteropatriarcal i com genera exclusions, a conèixer les entitats i institucions que existeixen al territori i que et poden donar suport i guanyaràs confiança professional per tal de poder acompanyar amb seguretat el teu alumnat LGBTI+ i generar espais inclusius i de prevenció de la LGBTI-fòbia.

Formació reconeguda pel Dept. d’Educació. Les certificacions apareixeran a l’Atri. 

15-16-17-18 de juliol de 9 a 11.30h

Formació bàsica sobre diversitat sexual i de gènere i prevenció de la violència i les discriminacions LGTBI+

Format: presencial o online

Durada: 1 sessió de 2,5h

Preu: 35€ o a demanda, consultar. 

Formació de 2,5h per a tenir uns coneixements bàsics sobre la diversitat sexual i de gènere i eines per a prevenir i actuar davant la discriminació als centres educatius o espais i temps de lleure. 

Formació transversal per a tot tipus de perfil professional: atenció al públic, recursos humans, educació, acompanyament, coordinació d’equips…

La formació bàsica de 2,5h és la formació mínima que nosaltres oferim per a complir amb la llei 11/2014, considerant-la una mesura adient “mínima” per a la prevenció de les violències LGTBI-fòbiques.

Formació bonificable per fundae. Cal sol·licitar la factura amb antelació. 

Formacions online programades:

 • Dissabte 6 d’abril de 16 a 18.30h (finalitzat)
 • Dissabte 13 d’abril de 16 a 18.30h
 • Dissabte 13 d’abril de 16 a 18.30h
 • Dijous 25 d’abril de 10 a 12:30h (complet)
 • Dissabte 27 d’abril de 10 a 12:30h
 • Divendres 10 de maig de 10 a 12:30h
 • Dimarts 21 de maig de 10:30 a 13h
 • Dimarts 28 de maig de 15 a 17.30h
 • Dilluns 3 de juny de 10:30 a 13h
 • Dimarts 4 de  juny de 10:30 a 13h
 • Dimecres 5 de  juny de 10:30 a 13h
 • Dijous 6 de juny de 10:30 a 13h

Per a molts participants d’una mateixa escola/empresa/entitat, oferim la possibilitat de fer la formació online o presencial sota demanda.

Per a bonificar a través de Fundae, és imprescindible demanar la factura amb antelació.

FORMACIONS PER A EMPRESES, ENTITATS I ENS PÚBLICS

LGTBI+ i les activitats de lleure

Dirigida a coordinació i monitoratge de lleure 

Format: presencial o online

Durada: 2 sessions de 2h

Preu: 40€ les formacions programades. Si voleu una a demanda, consultar el preu i disponibilitat.

Formació en 2 sessions específica per a la integració i l’acompanyament dels infants i joves del col·lectiu LGTBI+ a les activitats de lleure educatiu (extraescolars, casals i colònies d’estiu)

Pensada per a coordinadors i monitors de lleure.

Continguts: 

– Introducció a la realitat LGTBI+

– Llenguatge inclusiu, protocols i guies d’actuació

– Acollida i acompanyament: Com adaptem habitacions, banys…

– Prevenció i actuació davant les agressions LGTBI- fòbiques

Online programada, inscripcions obertes:

7 i 9 de maig de 12 a 14h

A demanda exclusiva per a una entitat, d’abril a desembre de 2024. Por ser presencial o online. Consultar disponibilitat i preu. 

LGTBI+ i esport

Dirigida a personal de clubs esportius

Format: presencial o online

Durada: 2 sessions de 2h

Preu: 40€ les formacions programades. Si voleu una a demanda, consultar el preu i disponibilitat.

Formació en 2 sessions específica per a la integració d’infants, joves i persones adultes del col·lectiu LGTBI+ a les activitats esportives (clubs, competicions, oci…)

La inclusió i la visibilitat de les persones LGTBI+ a l’àmbit esportiu segueix sent un repte per a la nostra societat. L’Administració Pública i les Institucions han de garantir l’accessibilitat i viabilitat de la participació de totes les persones en els diferents àmbits, també l’esportiu, així com vetllar per la no discriminació i un tracte igualitari. Les persones que es dediquen al món esportiu també tenen un paper molt important ja que són l’enllaç directe entre la persona LGBTI i la activitat esportiva.

Continguts:

– Conceptes claus per comprendre la realitat de les persones LGBTI+
i les seves necessitats bàsiques en l’àmbit esportiu.

– Lleis, protocols i guies d’actuació.

– Com prevenir, detectar i actuar davant de la LGBTI+-fòbia a l’esport.

– Com crear espais realment inclusius (llenguatge, infraestructures, etc.)

Online programada, inscripcions obertes:

14 i 16 de maig de 12 a 14h

A demanda exclusiva per a una entitat, d’abril a desembre de 2024. Por ser presencial o online. Consultar disponibilitat i preu.

Formació bàsica sobre diversitat sexual i de gènere i prevenció de les violències i les discriminacions LGTBI+

Format: presencial o online

Durada: 1 sessió de 2,5h

Preu: 35€ o a demanda, consultar. Bonificable per Fundae.

Xerrada-taller de 2,5h que ofereix uns coneixements bàsics sobre la diversitat sexual i de gènere i eines per a prevenir i actuar davant la discriminació i les agressions i microagressions.

Formació transversal per a tot tipus de perfil professional: atenció al públic, recursos humans, educació, acompanyament, coordinació d’equips…

La formació bàsica de 2,5h és la formació mínima que nosaltres oferim per a complir amb la llei 11/2014, considerant-la una mesura adient “mínima” per a la prevenció de les violències LGTBI-fòbiques.

Formació bonificable per fundae. Cal sol·licitar la factura amb antelació. 

Formacions online programades:

 • Dissabte 6 d’abril de 16 a 18.30h (Finalitzat)
 • Dissabte 13 d’abril de 16 a 18.30h
 • Dissabte 13 d’abril de 16 a 18.30h
 • Dijous 25 d’abril de 10 a 12:30h (complet)
 • Dissabte 27 d’abril de 10 a 12:30h
 • Divendres 10 de maig de 10 a 12:30h
 • Dimarts 21 de maig de 10:30 a 13h
 • Dimarts 28 de maig de 15 a 17.30h
 • Dilluns 3 de juny de 10:30 a 13h
 • Dimarts 4 de  juny de 10:30 a 13h
 • Dimecres 5 de  juny de 10:30 a 13h
 • Dijous 6 de juny de 10:30 a 13h

 

Per a molts participants d’una mateixa escola/empresa/entitat, oferim la possibilitat de fer la formació online o presencial sota demanda.

Per a bonificar a través de Fundae, és imprescindible demanar la factura amb antelació.

Preguntes freqüents

Totes les empreses i entitats que tenen personal contractat poden sol·licitar bonificació de les seves formacions a través de FUNDAE fins a un límit. Podeu consultar el vostre remanent i el procés de sol·licitud aquí: https://www.fundae.es/empresas/home/como-bonificarte

La bonificació s’ha de sol·licitar abans de l’inici de la formació. Nosaltres us facilitarem la factura i tota la informació per a tramitar la bonificació una vegada confirmada la inscripció a una formació. 

Per tal de poder sol·licitar la bonificació a Fundae, la formació ha de tenir una durada mínima de 2h i no hi poden assistir més de 30 participants d’una mateixa empresa.

Segons les lleis estatals i catalanes, totes les empreses, públiques o privades, independentment del nombre de treballadors, tenen l’obligació d’adoptar mesures per evitar l’assetjament per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals diverses, i es podrien implementar d’acord amb l’article 62.3 de la Llei trans estatal i, si fos el cas, en relació amb l’article 20.2 de la Llei 11/2014. 

La formació és, clarament, una d’aquestes mesures per a la sensibilització sobre la realitat del col·lectiu LGTBI+ i per a la prevenció de les discriminacions. A més a més, és imprescindible que els professionals del sector educatiu estiguin formats per tal de complir amb tots els punts de l’article 12 per a garantir el respecte a les diversitats en els àmbits educatius i els continguts dels materials educatius o de difusió.  

De la llei 11/2014 s’extreu també que  les entitats vinculades a l’educació, inclosos nosaltres mateixos, hem de protegir els drets del col·lectiu en totes les publicacions i accions educatives que realitzem i, per tal de poder fer-ho, és imprescindible que estiguem formats. 

En aquest sentit, des del Portal d’Activitats Educatives de Catalunya oferim diverses formacions: una de bàsica i transversal per a qualsevol perfil professional, i altres més específiques per a professionals de l’educació, el lleure i l’esport. 

La formació bàsica de 2,5h és la formació mínima que nosaltres oferim per a complir amb la llei 11/2014, considerant-la una mesura adient “mínima” per a la prevenció de les violències LGTBI-fòbiques.

La Llei 4/2023 (Llei Trans) regula l’obligatorietat de les empreses amb més de 50 treballadors i treballadores de disposar d’un conjunt planificat de mesures i recursos per assolir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, abans del 2 de març de 2024. 

Tenint en compte que encara no s’ha aprovat el reglament que ha de desplegar el contingut i l’abast d’aquest conjunt planificat de mesures, no hi ha una guia o indicacions clares de quines han de ser aquestes mesures. 

En qualsevol cas, aquest reglament serà aprovat properament i caldrà córrer per complir amb la llei en cas que encara no s’hagin pres mesures anteriorment. 

La formació és clarament una mesura per a la sensibilització sobre la realitat del col·lectiu LGTBI+ i per a la prevenció de les discriminacions. En aquest sentit, des del Portal d’Activitats Educatives de Catalunya oferim diverses formacions: una de bàsica i transversal per a qualsevol perfil professional, i altres més específiques per a professionals de l’educació, el lleure i l’esport. 

Aquesta llei aplica tant a empreses públiques com privades.

La llei 11/2014 regula la necessària formació i sensibilització de qualsevol professional que en algun moment de la seva carrera es pugui haver d’enfrontar a un cas relacionat amb la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i també el deure d’intervenció.

a) Incorpora la necessitat d’adoptar mesures adreçades a prevenir i evitar qualsevol mena de discriminació laboral a les persones LGBTI.
b) Fa referència a qualsevol empresa, independentment del nombre de persones que hi treballen.
c) Les mesures han de ser negociades amb la representació del personal i, si escau, s’han d’acordar amb la representació del personal.

L’article 20.2 fa referencia a l’obligatorietat de les empreses, independentment de la seva mida, d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació cap al col·lectiu

“Les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGBTI. Per aquesta raó, han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Aquestes mesures han de ser objecte de negociació i, si s’escau, s’han d’acordar amb els representants legals dels treballadors”.

Per altra banda hi ha 3 articles que fan referència a la les mesures i al deure d’intervenció en els entorns educatius:

L’article 10 indica que les administracions públiques han de garantir la formació o sensibilització en l’àmbit educatiu.

L’article 11 indica que tots el personal funcionari i laboral (que tenen salari directe de l’administració pública – entenem que s’inclouen els docents d’escola concertada amb pagament delegat) té el deure d’intervenció i de comunicació als cossos i forces de seguretat.

L’article 12, més complet, indica els següents punts:

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família siguin respectats en els diferents àmbits educatius.

3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als plans i reglaments de convivència dels centres educatius.

4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i evitar qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.

5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere i als principis d’aquesta llei ha d’ésser efectiu en tot el sistema educatiu, en els centres i entitats de formació, en l’educació d’adults, en la formació de mares i pares, en les activitats esportives escolars i en les activitats de lleure infantil i juvenil.

6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. 

L’aprovació de la llei 4/2023 l’any passat implica que les mesures han d’estar adoptades abans de 1 any des de la seva aprovació, això és a l’abril de 2024. Tot i així, com el reglament encara no s’ha aprovat, es fa molt difícil d’exigir a les empreses haver complert amb el que estableix.  

Per altra banda la llei catalana no indica un termini en la presa de mesures, però és una llei que implica que les mesures per garantir els drets del col·lectiu LGTBI s’haurien d’estar aplicant des del 2014.  

Des del Portal d’Activitats Educatives de Catalunya oferim una formació bàsica transversal per a una primera introducció a la realitat del col·lectiu LGTBI i eines per a prevenir les microagressions involuntàries per raó de gènere o orientació sexual. Aquesta formació és adient per a qualsevol perfil professional. 

Per altra banda indicar que per a docents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència (USAV) ofereix formacions gratuïtes en aquest àmbit. 

Així mateix també hi ha altres entitats que ofereixen formació sobre prevenció sobre diversitat sexual i de gènere amb molta experiència i qualitat. Algunes les podeu trobar al cercador d’Activitats per Escoles del Portal d’Activitats Educatives de Catalunya (tallers i formacions dirigides a alumnat o a professorat)

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya fixa una durada mínima de 15h per tal de reconèixer les formacions i que s’incloguin a l’Atri del docent. De totes les formacions que oferim, només les formacions de 15h “Acompanyament a l’alumnat LGTBI+” tenen el reconeixement del Departament. 

Per a sol·licitar formacions a mida o en dates diferents a les programades,
podeu contactar amb nosaltres a formacio@activitum.cat

FUNDAE-Logo

Bonificables per Fundae

Totes les formacions de l'Associació son subvencionables a través de Fundae, Fundacion para la formación en el empleo. La bonificació l'ha de tramitar el centre educatiu o una entitat gestora.
Cal fer la sol·licitud abans d'iniciar la formació.

Logo educacio

Reconeguts pel Departament d'Educacació

Els cursos indicats estan reconeguts pel Departament d'Educació. El reconeixement i els certificats els gestionem des de l'Associació Escola-Entorn i es podran descarregar els certificats des de l'espai intern de cada docent al web del Departament.

Documents i informació que necessiteu per tramitar la bonificació a FUNDAE:

 • IMPORTANT: la formació a distància síncrona, com la que fem nosaltres, FUNDAE la considera de format PRESENCIAL i grup formatiu “AULA VIRTUAL”. Sobretot, no escolliu que el format és “teleformació” perquè és incorrecte. 
 • Dades de la formació (les podeu extreure d’aquesta pàgina)
 • Dades del formador/a (us les facilitarem) Nom i DNI
 • Factura detallada (us l’enviarem per email abans d’iniciar la formació)
 • Enllaç o codi de l’aula virtual (meet) 
 • Dades de contacte de l’entitat formadora: formacio@activitum.cat i telèfon 608702107

A més, caldrà que guardeu durant 4 anys: 

 • Respostes de l’enquesta final (us arribarà còpia)
 • Diploma/certificat d’assistència (ens el podeu demanar o descarregar del registre de formacions del Departament d’Educació)

ALTRES FORMACIONS 23-24

Formacions per a millorar de la competència digital. Aprèn a crear material educatiu, utilitza eines digitals gratuïtes i posa’t al dia amb les últimes innovacions!

Càpsules formatives per a treballar les emocions en les diferents etapes educatives.

Càpsula formativa per a professionals de l’educació per al foment de la lectura en infants i joves.

escola estiu

Escola d’estiu

Formacions virtuals per a professionals de l’educació de diferents àrees durant els mesos d’estiu: competència digital, educació emocional i diversitats!