Educar per a la pau: Aprendre a estimar la diversitat

Dia Internacional de l'Educació 2024

És indiscutible que el món en què vivim és ric en diversitat, i la comprensió d’aquesta diversitat és fonamental per a una coexistència pacífica. És a les aules on es forja el futur, i és per això que promoure una educació que abraci i celebri la diversitat és crucial per al desenvolupament personal i social dels nostres infants.

En el marc del Dia Internacional de l’Educació, el lema del qual és “Aprendre per a una Pau duradora”, volem reflexionar sobre la importància d’incloure activitats o projectes específics sobre la diversitat física, sensorial, cultural, religiosa, socioeconòmica i de gènere de forma obligatòria en els currículums escolars, per tal que cap infant acabi l’etapa escolar sense entendre que en el món les persones som diverses i és imprescindible conèixer aquestes diferències per entendre-les, i entendre-les per apreciar-les i sentir l’altre com a igual.

Respectar la diversitat implica assumir profundament que totes les persones tenen dret a participar en la societat de la mateixa manera només per seva condició humana, reconeixent alhora les singularitats i diferències de cada individu i entenent que, de fet, són aquestes diferències les que enriqueixen i contribueixen al creixement de la comunitat en tot els sentits.

Incorporar la diversitat als currículums escolars és una inversió per a un futur de pau. I no em refereixo només a la transmissió de coneixements sobre diferents cultures, religions, identitats de gènere i formes neurodivergents, sinó també fomentar-ne la comprensió profunda. El coneixement és la base per al respecte, i a través del coneixement, els infants aprendran a apreciar les similituds i diferències i no a témer-les, construint una base sòlida per al respecte mutu.

És només a través de l’educació que forjarem una nova generació capaç d’estimar l’altre com a germà, construint un món on la diversitat és celebrada i la pau perdura en el temps.

Cristina Búcar Bagaria

Cristina Búcar Bagaria

Directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya

En el Portal d’Activitats Educatives de Catalunya els docents i equips directius dels centres poden trobar activitats específiques per treballar sobre les diversitats. Consulteu totes les propostes a www.activitum.cat

Loading