Ciència en Colors

Ciència en Colors és un projecte per reivindicar la importància d’una ciència diversa. Una iniciativa per reclamar la necessitat que persones de tots els col·lectius i condicions puguin exercir les pr
EL PROJECTE
La ciència, tal com ens diu l’arrel llatina de la paraula (scientĭa), és coneixement. El coneixement que s’obté a través del mètode científic, sistemàtic i estructurat, està basat en evidències. Però la ciència la fan les persones, i segons com siguin aquestes persones o la mirada que hi apliquin, el coneixement que s’acaba generant pot tenir un biaix o altre.

Al llarg de la història, el coneixement científic l’han generat, sobretot, un tipus de persones molt concretes: homes, blancs, occidentals i de classe mitjana o alta. Això té moltes més implicacions del que pot semblar a priori: des de la pèrdua de talent, fins a les decisions sobre què és objecte d’estudi i què no, o la capacitat que tenim com a societat de trobar solucions als reptes científics.

Ciència en Colors és un projecte per reivindicar la importància d’una ciència diversa. Una iniciativa per reclamar la necessitat que persones de tots els col·lectius i condicions puguin exercir les professions STEM i per visibilitzar el que com a societat perdem quan la ciència és excloent.

Perquè només amb una ciència diversa, oberta i inclusiva, podem construir una societat que també ho sigui.

> A qui s'adreça
Ciència en Colors és una acció educativa adreçada a l’alumnat d’ESO dels instituts de secundària. Poden participar al projecte centres públics, privats o concertats de la ciutat de Barcelona.

>Objectius educatius
- Sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de tenir una comunitat científica diversa per a la generació d’un coneixement ampli i sense biaixos.
- Posar de manifest les dificultats i discriminacions amb què s’han trobat, i es troben, certs col·lectius (dones, persones LGTBIQ+, persones racialitzades…) per accedir a les professions STEM.
- Canviar l’autopercepció de l’alumnat sobre les seves capacitats per exercir professions de l’àmbit cientificotecnològic.
- Implicar l’alumnat en accions de divulgació i reivindicació d’una ciència diversa i no excloent.

El projecte compta amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, a través de la xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) i el projecte FCT-21-17088.

ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT
Els centres que hi participin rebran tot el material i el suport necessari per dur a terme el projecte, que inclou les activitats següents:

- Tallers de sensibilització presencials al centre: 2 tallers d’1 hora de durada dinamitzats per personal científic o tècnic del Sincrotró ALBA i una educadora de la cooperativa Eduxarxa.
- Creació d’un video-manifest: activitat de creació d’una peça audiovisual per part de l’alumnat que es difondrà a la pàgina web del projecte.

La durada del projecte és d’entre 3 i 4 sessions lectives, tot i que pot oscil·lar en funció del temps que cada centre vulgui destinar a l’activitat de creació audiovisual.

> Materials didàctics
Per dur a terme el projecte, els centres participants rebran els materials següents:

- Guia docent: document amb els objectius i l’estructura del projecte, i orientacions metodològiques per dinamitzar i dur a terme l’activitat de creació del video-manifest.
- Material per a l’alumnat: fitxes de treball per al desenvolupament de les activitats dels tallers i l’activitat de creació audiovisual.
- Qüestionari de valoració: enquesta final per recollir la vostra opinió sobre el projecte i l’impacte de l’acció entre l’alumnat.

> Calendari i reserva de places
El projecte es durà a terme entre els mesos de febrer i març de 2023. Per al curs 2022-2023 hi ha 10 places disponibles, i el període d’inscripcions es tancarà el 9 de desembre. Si vols participar amb el teu centre, omple aquest formulari:
https://newsletter.cells.es/form/9
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 30/10/23
Fitxa tècnica
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Física, Educació cívica, en valors i per la pau, Recerca
ODS
Fins a 1h
Gratuïta
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Castellà, Català