Estudi de forces i energia energia en un salt de puenting

El taller pretén que l’alumnat identifiqui la força elàstica com a exemple de força no constant i sigui capaç d’analitzar i interpretar les magnituds cinemàtiques i les transferències d’energia d’un moviment. El context escollit és la realització d’un salt de puenting. Aquest ha de ser emocionant, que el saltador arribi quasi al terra, i segur, de manera que la seva salut no es vegi afectada com a conseqüència de patir una acceleració massa elevada.

En primer lloc i, partir de l’observació d’un vídeo d’un salt de puenting real, els alumnes fan un estudi del fenomen. Analitzen les forces que actuen sobre un saltador en els diferents trams que es poden considerar en un salt de puenting i fan una predicció dels gràfics de les magnituds cinemàtiques d’aquest moviment (velocitat i acceleració).

En una segona part, utilitzant un model analògic d’un saltador i amb ajut d’un sensor, l’alumnat pren mesures de la posició del saltador durant la caiguda. A continuació, s’analitzen les gràfiques obtingudes i els diferents trams i punts més significatius del moviment, interpretant diverses magnituds cinemàtiques, dinàmiques i energètiques, per poder donar una resposta a si el salt del model és o no segur i emocionant.

Per últim, es proposa un exercici numèric d’aplicació per una situació real del context.
Taller a la UAB en el que es treballa la força elàstica com a força no contant i sigui capaç d'interpretar magnitud cinemàtiques i transferències d'energia d'un moviment en el context d'un salt.
Última actualització: 26/02/21
Fitxa tècnica
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Física
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïtat condicionada
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Català
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't