Descobrim la Feixa dels Ocells

Proposta que cerca introduir als alumnes en les tècniques d’observació ornitològica. Descoberta de la població d’ocells hivernants als boscos i conreus del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Proposta que cerca introduir als alumnes en les tècniques d’observació ornitològica. Descoberta de la població d’ocells hivernants als boscos i conreus del Parc Natural de la Serra de Collserola.
L’observació d’ocells als amagatalls de la Feixa, guiada per un educador del Parc, es combina amb una activitat autoguiada pels boscos de l’entorn proper de Can Coll CEA.

L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu quedar a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.

Objectius didàctics
· Identificar tècniques d’observació de la natura
• Descobrir i analitzar la diversitat d’ocells del Parc de Collserola
• Sintetitzar els resultats obtinguts. Establir hipòtesis
• Descobrir noves formes d’estudi de l’entorn natural
• Afavorir una actitud conscient davant del medi

Metodologia
· Treball de camp d’observació
• Treball en equip
• Observació estructurada
• Diàleg educador - alumnat
· És obligatòria l’assistència dels mestres a una reunió prèvia

*Les activitats es poden adaptar a diversitats funcionals prèvia reunió amb l’equip docent*
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 23/03/22
Fitxa tècnica
CS
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
ODS
Mig dia
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes