Sortida Viu el delta (Delta del Llobregat)

Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup.
• 10:00h : arribada de l’escola i trobada amb els monitors.
• 10:00-10:30h: esmorzar en el recinte on comença l’itinerari de la Vidala (compta amb lavabos públics).
• 10:30-11:00h: introducció sobre la formació d’un delta i les característiques de la reserva.
• 11:00-14:00 h: Itinerari de Natura de la Vidala fins al principi de la platja. Descobrirem la flora i la fauna del indret, fent parades en diferents llocs d’interès com: els aguaits dels ocells, el bosc de ribera, la pineda litoral, el sistema dunar i d’altres.
• 14:00 h: Trobada dels diferents grups per finalitzar l’activitat. L'escola pot dinar en el mateix recinte de l’entrada al Delta on havien esmorzat.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
El material emprat consta de: Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat segons el nivell educatiu. Guies d’ocells. Prismàtics.
Reserva natural. Zones humides, en especial, el Delta del Llobregat. Flora i fauna de les zones humides. Adaptacions dels organismes als diferents hàbitats que conformen el Delta.
Última actualització: 22/07/2016
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
ESO1C
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Ciències de la naturalesa i tecnologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA