CURS DE FORMACIÓ EN EDUCACIÓ HUMANITÀRIA: DRETS HUMANS, ÈTICA AMBIENTAL I PROTECCIÓ ANIMAL

El curs és una introducció a l'Educació Humanitària, moviment i corrent pedagògic consolidat als Estats Units que vetlla per garantir la pau i la convivència a la societat des dels espais d’intervenció educativa. Inclou els drets humans, la cura del medi ambient i la protecció animal com a dimensions interconnectades i integrants d'una societat justa, harmònica i saludable. El curs es basa en la reflexió i en la pràctica. Aprendrem a treballar l'empatia, la compassió i el respecte des d'una mirada global i integradora. Pretenem donar resposta a les diferents necessitats socioeducatives del moment.

Objectius d’aprenentatge:
•Proporcionar coneixements i recursos per liderar el canvi a través de l'educació humanitària.
•Promoure les 3C: la curiositat, la creativitat i el pensament crític.
•Inspirar a partir de les 3R: reverència, respecte i responsabilitat .
•Relacionar paradigmes i reflexions que relacionen l'estima, l'empatia i la compassió. envers tots els éssers vius i el planeta.
Formació innovadora per a treballar de manera transversal els drets humans, el medi ambient i la defensa dels altres animals a partir de l’empatia. Inclou un programa d’d’aplicació a l’aula.
Última actualització: 25/07/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
PROF
Tipus d'activitat
Formació professorat
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Educació cívica, en valors i per la pau, Ètica, filosofia i debat, Formació professorat
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Abril
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA