Design Thinking amb impressió 3D

La metodologia Design Thinking és una metodologia utilitzada per aconseguir idees innovadores que centra la seva eficàcia a entendre i donar solucions a les necessitats reals dels usuaris.