Visita el CIVRM des de casa!

La visita al CIVRM vol donar a conèixer el tractament dels residus de la comarca del Maresme, amb la finalitat de reflexionar sobre el consum responsable relacionat amb la generació de residus.
El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme és un centre pioner en el tractament dels residus municipals que no s’han recollit selectivament, la fracció resta.
La visita virtual al CIVRM és una alternativa a la visita física proposada a les escoles i instituts en temps de COVID-19.
Aquesta visita virtual està ideada per poder-se dur a terme de forma no presencial mitjançant eines de visualització informàtiques (Hangouts, Zoom, etc.).
Mitjançant una presentació interactiva i amb la realització de diversos experiments podrem veure com els residus passen per un seguit de processos en què es divideixen per mida, pes, o per tipus de materials; recuperant de la resta gran part dels materials reciclables (vidre, paper/cartró, metalls, plàstics, ...), i la matèria orgànica recuperada és tractada als processos biològics (estabilització aeròbia i digestió anaeròbia) del Centre. Un cop finalitza el procés de tractament, el rebuig és enviat a la planta de recuperació energètica per a la seva valorització per obtenir-ne electricitat.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 17/10/23
Fitxa tècnica
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Recurs Online, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Física, Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
ODS
Fins a 1h
Gratuïta
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes