Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat

Visita a la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat tot tractant la problemàtica del malbaratament alimentari


La planta de compostatge de Torrelles de Llobregat és una de les instal·lacions de tractament de residus gestionades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquesta instal·lació s'hi reben els residus de la fracció orgànica dels municipis propers i se sotmeten a un procés de descomposició per obtenir un compost de bona qualitat, que s'empra posteriorment com a adob d'ús agrícola. La visita a la instal·lació està dividida en tres parts: una primera part d'introducció a la gestió dels residus al territori metropolità, una segona part que consisteix a recórrer el circuit de visites i finalment una tercera part on, per un costat, es parla sobre la problemàtica del malbaratament alimentari i, per l'altre, es reflexiona sobre la responsabilitat ciutadana de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus. Els coneixements adquirits durant l'activitat han de motivar la reflexió al voltant dels residus que es generen a l'àrea metropolitana de Barcelona i la pròpia capacitat de la persona per incidir en la gestió i la prevenció d'aquests.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 30/09/21
Fitxa tècnica
16
8-9
10-11
12-15
FAMILIA
Tipus d'activitat
Museu
ODS
Puntual
Gratuïta
Idiomes
Català, Anglès, Castellà