Mètode Kumon - Kumon Sant Boi de Llobregat - Marianao

La nostra prioritat amb els gairebé 200 alumnes de el centre no és només que tinguin un alt domini de el càlcul, una elevada competència lectora o una elevada habilitat de lectura i comprensió de textos en anglès, sinó que anem més enllà: vam descobrir el potencial de cada alumne desenvolupant seva autoaprenentatge de manera totalment individualitzada.

Com a equip de Kumon Sant Boi de Llobregat - Marianao, ens preguntem: «Com educar en un moment de canvi constant, en què els nens i les nenes treballaran en professions que avui ni tan sols hi ha?». Per això, treballem en la línia de formar alumnes autònoms i crítics, capaços d'iniciar, organitzar i persistir en l'aprenentatge durant tota la vida dins i fora de l'aula. Però no tots aprenem el mateix ni de la mateixa manera, amb el que treballem de manera individualitzada perquè cada alumne es responsabilitzi del seu propi aprenentatge.

Amb Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura i Kumon English, dotem els alumnes a partir dels 2 anys d'habilitats que els capacitaran per desenvolupar-se davant qualsevol situació o problema que puguin trobar al llarg de la seva vida. És important per a nosaltres desenvolupar en els nostres alumnes la motivació i el gust per aprendre, l'autonomia, l'hàbit i la perseverança, la confiança i la seguretat en un mateix, la predisposició i la iniciativa, la creativitat i la superació personal, entre d'altres, ja que totes elles són habilitats útils per al desenvolupament a nivell acadèmic i personal. Per a això, ens plantegem que cada vegada que un alumne assisteix a el centre no es vagi sense sentir-se una miqueta millor i més feliç. En Kumon no solament aprenem, sinó que tots creixem, sentim i millorem.
El mètode Kumon està pensat per ajudar infants de qualsevol capacitat a progressar fins a desenvolupar al màxim el seu potencial i el seu entusiasme per aprendre.
Última actualització: 19/08/21
Fitxa tècnica
16
0-3
3-5
6-7
8-9
10-11
12-15
Tipus d'activitat
Extraescolar
ODS
Diària, Mensual, Setmanal
De pagament
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Anglès, Castellà, Català
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't