FisLab.net - Física.Laboratori per internet

Laboratori Virtual de Física
FisLab.net és un Laboratori Virtual de Física (Física Laboratori per internet) on trobarem simulacions per experimentar virtualment i assimilar millor els conceptes de la física i comprovar els resultats d'exercicis teòrics resolts matemàticament.
També hi trobareu apunts i col·leccions d'exercicis que poden ajudar en l'estudi de la Física.


Dintre del laboratori virtual de Física hi podem trobar diferents recursos educatius:

- Simulacions, abans applets, amb Java que es poden descarregar i executar per simular situacions físiques de temàtiques diverses.
- Apunts de física i també de ciències de la naturalesa (ESO) en general.
- Exercicis, llistats de problemes, qüestions... agrupats temàticament que inclouen el resultat i/o ajudes per a la seva resolució.
- Enllaços a diferents pàgines webs interessants relacionades amb la Física i les Ciències en general.

Cal tenir present però que tot aquest material requereix un esforç d'autoaprenentatge i autonomia en l'estudi per part de l'alumne.

Hi trobarem simulacions i exercicis sobre Caiguda lliure, Moviment rectilini, Xocs, Gravitació, Electrostàtica, Ones, Moviment parabòlic o circular i més.

Per accedir a FisLab.net clica a l'enllaç que trobaràs a l'espai "contacta".

Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 20/10/21
Fitxa tècnica
12-15
16
Tipus d'activitat
Recurs online
Temàtica
ODS
Gratuïta
Idiomes
Català