COM GESTIONAR L'ESTRÈS A L'ESCOLA. Per a equips docents. Bonificable FUNDAE. 5h.

Un Curs pràctic i vivencial dirigit a equips docents, amb eines per gestionar l'estrès, ser més eficients i prevenir els conflictes a l'escola. 5h.
Si voleu viure amb tranquil·litat a l'escola, estar més presents, reduir l'estrès que es va generant de forma "natural", gestionar les activitats del dia a dia amb eficàcia, tranmetre calma i tranquil·litat als vostres alumnes per atendre'ls millor i gestionar de forma asertiva els conflictes que "sempre" van sorgint, per tal de crear un clima escolar saludable, aquesta formació us interessa.

En aquest taller us endureu eines pràctiques i útils per:

- Gestionar el nostre temps personal i professional, prioritzar les responsabilitats diàries (gestió de l'aula, preparació de classes, coordinació amb els companys, entrevistes amb les famílies...) i ser més eficients i proactius (Taula d'Eisenhower).
- Posar el focus i l'energia en el present i les tasques on tenim control i influència.
- Identificar els pensaments estressors i com modificar-los.
- Conèixer estratègies per gestionar de forma assertiva els conflictes escolar dins i fora de l'aula.
- Viure el present, posant l'atenció en la respiració, com a eina per recuperar la calma i l'harmonia, necessàries per a una bona convivència escolar.
- Prendre consciència de les rutines que fem cada dia (obligacions) i convertir-les en rituals (oportunitats).
- Gestionar les nostres emocions i aprendre a acompanyar als nostres alumnes a fer-ho.
- Trobar espais i moments per autocuidar-nos i carregar la nostra "gerra" de la paciència.
- Aconseguir una Escola Amable, amb una bona convivència entre alumnes i claustre docent.

Curs Bonificable Fundació Tripartita (FUNDAE)
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 31/07/23
Fitxa tècnica
INF1
INF2
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
CF
PROF-FAM
Tipus d'activitat
Formació professorat i families, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Educació Emocional, Tutoria i convivència, Formació professorat
ODS
Mig dia
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Castellà, Català