Campus Ítaca UAB

Amb el Campus Ítaca pots fer una estada a la UAB com a estudiant de secundària. Consulta el campus d'aquest estiu i les beques!
El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, i patrocinat pel Banc Santander, dirigit a estudiants de secundària. Consisteix en una estada al campus durant els mesos de juny i juliol, organitzada en dos torns de set dies cadascun. L’alumnat fa una sèrie d’activitats pedagògiques i lúdiques que tenen com a objectiu incentivar-los a continuar la seva formació un cop finalitzada l’etapa obligatòria. Alhora, el campus vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos, on s’utilitza el català com a llengua de comunicació.

Els objectius del programa són:

Donar continuïtat als estudis post-obligatoris un cop finalitzada la formació obligatòria.
Esdevenir un espai de convivència entre els nois i noies participants.
Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular de comunicació al Campus.
Campus inclusiu

La UAB compta amb la participació del Servei d'Atenció a la Discapacitat-PIUNE per a l’organització logística i el disseny de les activitats d'aquest programa amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés a tots els participants del Campus Ítaca.

Destinataris

El programa està destinat a nois i noies que han acabat 3r d’ESO i que durant el proper curs, l’últim de l’etapa d’educació obligatòria, hauran d’optar entre accedir al món laboral o cursar algun mòdul professional de grau mitjà o batxillerat.

El perfil d’alumnat al qual va dirigit és el d’estudiants amb bones capacitats per als estudis però que, per la seva situació socioeconòmica i/o per la manca de referents adults propers amb estudis superiors, es troben en una situació de desavantatge educatiu.

L’àmbit d’actuació del Campus Ítaca són els instituts públics de municipis de la província de Barcelona.

Història del Campus Ítaca

El Campus Ítaca neix l’any 2004, quan Lluís Ferrer i Caubet –llavors rector de la UAB-, inspirant-se en el projecte Summer Academy de la Universitat de Strathclyde (Escòcia), va decidir implementar un projecte similar amb l’objectiu de reduir l’abandonament escolar prematur i acostar l’alumnat a la Universitat. A partir d’aquí, aquest projecte va ser organitzat des del 2004 fins al 2014 per l’Institut de Ciències de l’Educació. Des de l’edició de 2015, la Fundació Autònoma Solidària és l’encarregada de l’organització i la gestió del programa.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 26/10/22
Fitxa tècnica
16
Tipus d'activitat
Campus universitari
Temàtica
ODS
Setmanal
Gratuïta
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Català, Castellà, Anglès