Baronia de Santa Pau

Les barionies de Finestres i el Sallent entren en conflicte, aquets protagonistes de la vila medieval de Santa Pau ens ajudaran a conèixer els costums i la manera de viure durant l’Edat Mitjana.
El baró i la baronessa de Santa Pau són els personatges principals d'aquest eix d'animació. Tot i així, també hi poden haver altres versions en què els personatges poden ser la baronessa i la seva néta, els fills dels barons, els néts del barons... És indiferent mentre el fil conductor de l'eix d'animació no es perdi i es plasmi, en tot moment, la idea principal que es vol transmetre.
L'objectiu principal d'aquest eix és que el grup d'infants descobreixi els diferents oficis que es practicaven durant l'època medieval, com vivien en aquella època i que coneguin, a la vegada, l'entorn proper en el que es troben: Santa Pau i la zona volcànica de la Garrotxa.

Quan arriba el grup d'infants, els personatges apareixen. Aquests es presenten i comencen a introduïr la història. Els hi expliquen als infants que estan preocupats, a la baronia de Santa Pau cada vegada hi habita menys gent ja que tothom està marxant a viure a les grans ciutats. Aquest fet està provocant que molts dels oficis i de les tradicions que es practiquen des de fa ja molt de temps, s'estiguin perdent. No hi ha suficients artesans que fabriquin cistells, ni gaires vulcanòlegs que estudiïn els volcans i la zona volcànica de la Garrotxa, tampoc hi ha exploradors que sàpiguen orientar-se i que coneguin realment la zona en què es troben i els animals que hi habiten, etc. (Segons les activitats que es realitzin durant l'estada, la història que s'explica s'encara d'una manera o d'una altra). Doncs necessiten l'ajuda dels infants i joves per continuar mantenint viva la Baronia de Santa Pau.
A la primera nit tornen a aparèixer els protagonistes de l'eix per recordar-los-hi als infants i joves la tasca que han vingut a fer i els feliciten per la feina feta fins al moment. Se'ls hi explica que el joc de nit que faran tot seguit és la gran prova que demostrarà si tots ells/elles estan preparades per formar part de la Baronia de Santa Pau. Tot seguit, els personatges desapareixen i els monitors/es expliquen el joc de nit (Bacalao Pelao).
El dia següent els personatges tornen a aparèixer a la tarda/nit per donar-los-hi les gràcies als infants i joves, ja que han demostrat estar capacitats i motivats per a recuperar els oficis i les tradicions que es practiquen a la Baronia de Santa Pau. Així doncs, per a celebrar-ho, la última nit es farà el tancament amb les danses tradicionals i vetllada!
L'últim dia es realitzen les últimes activitats del matí i els grup marxa. No és necessari que tornin a aparèixer els personatges perquè s'ha fet la cloenda la nit anterior.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 07/03/23
Fitxa tècnica
CM
CS
Tipus d'activitat
Estades i cases de colònies
Àrea de coneixement
Artesania, Coneixement del medi i Biologia, Història, cultura i patrimoni
ODS
Llarga durada
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Català