Velocitat de reacció química en un airbag

Taller a la UAB que pretén que els estudiants siguin capaços de definir el concepte de velocitat de reacció i desenvolupin un mètode per calcular-la en el context de fabricació d'un Airbag.
El taller pretén que els estudiants siguin capaços de definir el concepte de velocitat de reacció i desenvolupin un mètode per calcular-la per al cas de la variació de la pressió d’un gas a volum constant. En particular, s’espera que els estudiants estableixin una relació entre l’increment del nombre de mols en un volum constant d’un Erlenmeyer i l’increment de la pressió a una temperatura fixa a partir de l’equació dels gasos ideals.

En la primera part, els estudiants han d’aplicar el model de canvi químic, basat en el model cinètic-molecular i a partir de l’observació de diverses reaccions químiques han d’identificar proves que demostrin que hi ha hagut un canvi químic.

En la segona part, s’espera que els estudiants siguin capaços de definir el concepte de velocitat de reacció tant de manera qualitativa (a partir de l’increment o disminució de la quantitat de producte o de reactiu, respectivament, al llarg del temps), com de manera quantitativa per al cas d’una reacció que desprèn un gas.

En la tercera part, els estudiants han d’aplicar el model cinètic-molecular i de canvi químic per identificar els factors que poden influir en la velocitat de reacció per accelerar l’emissió de CO2 de la reacció de l’hidrogen carbonat amb l’àcid clorhídric.

Finalment, els alumnes construeixen un airbag intentant aplicar els conceptes adquirits durant el taller per tal de optimitzar-ne el funcionament.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 13/11/23
Fitxa tècnica
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Química
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïtat condicionada
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Català