L'ESTRELLA FACUNDA (CONTE+LAB / Taller)

Conte ambientat en el mar que narra la degradació d'una preciosa cala per un ús abusiu i irracional. S'aprofita la història per a transmetre alguns coneixements de la vida i el medi natural: la reproducció asexual per escissió, la simbiosi (un exemple original), la proliferació de la vida, el cicle de la vida i la mort... També es tracta l'ecologia: la sobreexplotació del medi i la seva recuperació, el respecte al medi natural i l'educació ambiental (amb una referència explícita i visual al tema dels plàstics al mar...)
Així mateix s'exemplifica el fet de complir pactes i la cooperació entre individus.
També s'aprofita per fer una visita d'amagatotis a les "mates" per entendre l'enorme potencial de la multiplicació, posant un exemple gràfic i significatiu.

Oferim 2 possibilitats (en ambdós casos, durada total: 50 min.)
1) Format 100% teatral: El conte principal (25 min. aprox) es complementa amb un altre conte, també ambientat en el mar), més dinàmic i molt més participatiu.

2) Conte + LAB / Taller: consistent amb un col•loqui inicial per recuperar i reforçar valors i coneixements que s’han mostrat i una sèrie d’activitats i exemples relacionats. S’acaba amb unes manualitats.. Per exemple: Simulació de biodegradabilitat o no d’un material:
2 vasos: un amb trossets de plàstic blanc i un altre amb trossos de pa d’àngel o terrossos de sucre. Remenem i veurem la diferencia: uns no es dissolen i els altres sí (desapareixen del medi).
Exemples de sobreexplotació i explotació sostenible dels recursos.
Exemple de simbiosi, o cooperació entre individus.
Al medi natural:
Peix pallasso i anemones de mar. Abelles i flors...
Paralel.lisme a les relacions humanes.
Amb làmines i/o objectes: coneixement del medi marí.
Ponderar l'enorme poder de la multiplicació (progressió geomètrica)
Manualitats: fer una estrella de mar).

Una preciosa cala va ser arrasada per un ús abusiu i irracional: es llençaven plàstics, s'gafaven les estrelles de mar... L'única supervivent va trobar una original solució per recuperar el medi...
Última actualització: 02/09/21
Fitxa tècnica
INF2
CI
CM
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Teatre
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Educació cívica, en valors i per la pau, Matemàtiques
ODS
Fins a 1h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't