L'equilibri químic als oceans

Taller a la UAB que pretén que l'alumnat entengui què és l'equilibri químic com podem modificar-lo en el context de l'acidificació dels oceans.
Aquest taller pretén que l’alumnat entengui què és l’equilibri químic i com podem modificar-lo.

En la primera part, els estudiants han d’utilitzar característiques del model d’equilibri químic per explicar i predir canvis de color en una reacció d’equilibri. En particular, l’atenció es centra en l’existència de dues reaccions oposades i simultànies en el temps que s’anomenen reacció directa (de reactius a productes) i reacció inversa (de productes a reactius). A continuació, es pretén aprofundir en la característica dinàmica de l’equilibri químic per justificar els fets experimentals observats i la possibilitat de desplaçar l’equilibri en els dos sentits de la reacció (directa i inversa).

També s’espera que els estudiants siguin capaços d’identificar una de les característiques més importants del model d’equilibri químic: Per arribar a l’equilibri és necessari igualar la velocitat de reacció de les reaccions directa i inversa, és a dir, la quantitat de producte que es forma per unitat de temps i la quantitat de reactiu que es forma per unitat de temps. Per tant, la concentració de reactius i de productes es manté constant en el temps, però no implica necessàriament que sigui la mateixa. L’alumnat haurà de ser capaç d’aplicar aquest model per a interpretar els fenòmens observats a nivell macroscòpic, justificar per què podem dir que una reacció es troba en equilibri si no s’observen canvis en les propietats intensives del compost (color, concentració, solubilitat…) i de quina manera es pot modificar aquest equilibri.

En la part final, es pretén que els estudiants apliquin els conceptes adquirits sobre l’equilibri químic amb les reaccions àcid–base per interpretar una situació problemàtica donada: l’acidificació dels oceans per l’absorció de CO2. Els estudiants hauran d’utilitzar el model d’equilibri químic per explicar de quina manera influeix l’absorció de CO2 a l’equilibri àcid–base dels carbonats de l’aigua dels oceans i justificar el paper dels esquelets dels peixos en aquesta acidificació. Per tant, tot i que en un pla més secundari, es treballa també el concepte de pH com a indicador de l’acidesa o basicitat d’un solució i el significat de la constant d’equilibri.

Finalment, els alumnes dissenyen un experiment per tal de comprovar la seves hipòtesis sobre el paper dels esquelets dels peixos en l’equilibri químic als oceans.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 13/11/23
Fitxa tècnica
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Química
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïtat condicionada
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Català