Llenguatge no sexista

L’activitat està orientada a transmetre als i les adolescents els criteris bàsics per identificar el sexisme en les seves interaccions i en els productes culturals que consumeixen, i les seves conseqüències. Tanmateix se’ls oferiran eines per fer utilitzar un llenguatge igualitari en les seves interaccions.

Objectius:
-Reconèixer les expressions verbals del sexisme i la violència de gènere.
-Identificar el sexisme implícit i explícit que hi ha en els texts orals, escrits i audiovisuals que consumim habitualment.
-Oferir eines per observar críticament la perspectiva de gènere dels textos i audiovisuals.
-Transmetre eines per fer un ús igualitari del llenguatge.

Continguts :
-Sexe/gènere.
-Estereotips i prejudicis de gènere.
-Llenguatge no sexista a tot arreu.
-Discriminació i violència sexista.
-Construint igualtat de gènere.

L’activitat està orientada a transmetre als i les adolescents els criteris bàsics per identificar el sexisme en les seves interaccions i en els productes culturals que consumeixen.
Última actualització: 16/07/21
Fitxa tècnica
ESO1C
ESO2C
BTX
CF
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Educació cívica, en valors i per la pau, Tutoria i convivència
Temàtica
ODS
Entre 1 i 2h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Català
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't