Mobilitat segura a primària - Mossos d'Esquadra

Presentació informativa adreçada a alumnes per treballar hàbits i valors (convivència, tolerància, solidaritat, respecte i responsabilitat) relacionats amb la mobilitat segura.
Amb la finalitat de transmetre certs hàbits i valors (convivència, tolerància, solidaritat, respecte i responsabilitat) relacionats amb la mobilitat segura i prevenir conductes de risc, les activitats tenen els següents objectius:

- Identificar, en la mobilitat, els diferents espais i elements de l’entorn per poder tenir una conducta preventiva.
- Identificar els conceptes de seguretat i perill en relació amb els diferents espais de mobilitat, joc i oci de l’entorn.
- Comentar i identificar els elements per augmentar la seguretat (casc, colzeres, llums, roba adient, etc.).
- Reflexionar sobre els desplaçaments segurs.
- Reflexionar sobre el perquè de les nostres conductes segures o de risc.
- Identificar situacions en què un es sent influït per factors externs.
- Percebre la pressió externa com a element que condiciona la conducta.
- Adonar-se del risc que comporta prendre decisions per la influència externa.

Els mètodes que s’utilitzen són participatius, en grups o individuals, i adaptats a l’espai de què es disposa i a l’entorn. Perquè l’aprenentatge tingui significat per al destinatari ha de ser proper a ell i s’intenta que connecti amb les seves emocions i experiència.

Per això, les activitats parteixen de les idees prèvies i les experiències dels participants, es potencia l’intercanvi entre ells i es pretén que siguin distretes i motivadores, per tal d’arribar a l’objectiu de la sessió. Per exemple, les metodologies més utilitzades són: pluges d’idees, jocs, dilemes, simulacions, treball en petits grups, casos, jocs de rol, contes, etc.

Gràcies al material que elabora el Servei Català de Trànsit, s’utilitzen audiovisuals, quaderns i reculls d’unitats didàctiques que donen suport a les activitats. També és possible fer un parc de trànsit o circuit de bicicletes per complementar les sessions.

Per als més petits, hi ha una catifa que representa un poble o ciutat, on els nens i nenes poden experimentar situacions de mobilitat a partir de diversos contes.

Es tracten temàtiques com: desplaçaments pel carrer (com a vianant), circulació com a passatgers de vehicles de motor, conducció de bicicletes/patinets/patins, elements de seguretat passiva, ús del carrer com a espai de joc, forma de creuar el carrer, etc.

Les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC) són els serveis de la PG-ME que s’encarreguen d’identificar, contactar i col·laborar amb els representats socials del territori, i esdevenen l’eina fonamental per canalitzar la gestió de la resolució de les problemàtiques relacionades amb la seguretat.

Per sol·licitar l'activitat, o per a qualsevol aclariment, no dubteu en contactar amb l’Oficina de Relació amb la Comunitat de la comissaria de referència del vostre municipi. Enllaç a totes les comissaries a l'apartat "contacte".
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 08/06/22
Fitxa tècnica
CI
CM
CS
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Salut i prevenció de conductes de risc, Transport i seguretat viària
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïta
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Català, Castellà