Física i química per a una conducció segura

Indagant: factors d'una conducció segura
Podem evitar accidents de trànsit? En aquest taller l'alumnat investigarà com és el moviment de frenada d'un vehicle fent servir una maqueta i un sensor de moviment i, també, com és la reacció química que té lloc als airbag, alhora que recull dades amb un sensor de pressió. Construirà explicacions científiques relacionant conceptes com la força i la velocitat d'una reacció química, amb dades extretes del control de variables i de la interpretació de gràfics.

Objectius de l'activitat
- Entendre i analitzar, des d'un punt de vista científic, els fenòmens relacionats amb la seguretat vial i els factors que determinen la distància mínima de seguretat entre dos vehicles.
- Identificar quines són les característiques que cal que tingui una reacció química a fi de poder inflar un airbag.
- Elaborar conclusions a partir de plantejar hipòtesis, recollir dades i d'anàlisis i interpretacions posteriors que se'n derivin.
- Manipular instruments, com ara sensors de moviment i sensors de pressió.


Informació addicional
En què consisteix el taller què fa l'alumnat que hi participa? El taller planteja als estudiants investigar aspectes diferents de la seguretat vial en dues parts: una primera que està centrada en la física i una segona, en la química. Pel que fa a la primera part, els estudiants hauran d'analitzar de què depèn la distància mínima de seguretat entre dos vehicles a través d'estudiar com influeixen diversos factors (del vehicle, del conductor i de l'entorn) en aquesta distància de seguretat. Per a cada factor, els estudiants hauran de construir explicacions científiques amb l'estudi del moviment del vehicle i de les forces que hi intervenen, de tal manera que progressaran en les idees del model escolar d'interaccions mecàniques. Pel que fa a la segona part del taller, l'alumnat haurà d'investigar com es pot inflar un airbag, fet que passa per explicar aquest procés a través d'una reacció química que desprengui molt de gas en poc temps. Els estudiants hauran de construir explicacions científiques per interpretar la velocitat amb què es produeix el gas i la influència de les condicions en què es produeix la reacció química. Al final del taller, l'alumnat construirà el seu propi airbag i simularà un xoc que el faci inflar. Què s'espera que aprenguin els estudiants? Els continguts principals conceptuals del taller, respecte de la física, són la idea de força com a una interacció mecànica, la idea de força resultant i l'efecte que provoca sobre el canvi de moviment i la idea de MRUA com a moviment que permet descriure la frenada d'un vehicle. Quant a la química, aquests continguts conceptuals són la idea de velocitat de reacció i la idea de gas ideal en tant que model per explicar l'increment de CO2 a la reacció. Alhora, el taller també promou l'aprenentatge de continguts fonamentals, com ara l'elaboració d'hipòtesis, el control de variables en el disseny experimental, la interpretació de gràfics i l'elaboració de conclusions a partir d'interpretar els resultats. Finalment, l'aprenentatge que s'espera de continguts epistèmics gira entorn de la manera com la ciència empra models ideals per explicar els fenòmens del món real, com també la importància que té la imaginació, la creativitat i l'argumentació en grup per construir les millors explicacions a tot allò que passa al nostre voltant.


PER A LA SEGURETAT DELS PARTICIPANTS, S'APLICARAN LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE PREVISTES OFICIALMENT.

Si veniu amb alumnes d'integració en el vostre grup, feu-nos-ho saber.
Treballarem per donar resposta a les seves necessitats.

Es demana la màxima puntualitat.

Podeu demanar el servei d'intèrprets en llengua de signes catalana (LSC).
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 10/03/22
Fitxa tècnica
ESO2C
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Física, Química, Tecnologia i industria, Salut i prevenció de conductes de risc
Temàtica
ODS
Mig dia
De pagament
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Català, Castellà