Taller de Circuits Elèctrics

Piles, llums LED, cables, motors, interruptors, timbres, resistències… Construirem circuits elèctrics amb diferents materials i aprendrem els conceptes bàsics de com es transmet el corrent elèctric.
Objectius: Construirem circuits elèctrics amb diferents materials i aprendrem els conceptes bàsics de com es transmet el corrent elèctric, tot familiaritzant-nos amb l'anglès científic i tècnic.

• Descripció:
L’activitat s’obrirà amb una breu presentació en la qual il·lustrarem els conceptes base: Parlarem de potencial elèctric i de corrent amb l’analogia clàssica entre electricitat i aigua. Introduirem la diferència entre conductors i no conductors, i en demostrarem la diferència fent servir un altre experiment clàssic: l’aigua destil·lada no condueix però es torna conductora afegint sal.
Ensenyarem els diferents components dels circuits (bateries, LEDs, cables, motors, interruptors, resistors i fotoresistors).
Finalment, parlarem de com es transmet i modifica l’energia elèctrica i introduirem les idees de sensor i d’actuador.
Explicarem breument com funcionen els jocs i el material que donarem per veure en acció els conceptes explicats, i passarem a experimentar, en grups petits, amb diferents tipus de circuits elèctrics.

• Temporalització: El taller té una durada de 90 minuts, dividits en uns 30 minuts de presentació i 60 minuts d'experimentació.

Opcionalment, l'activitat es pot fer íntegrament en anglès. En aquest cas, els tutors rebran prèviament una fitxa amb les paraules clau a treballar durant el taller.
El preu inclou tot el material.
Duració aproximada de l’activitat: 90 minuts.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 18/11/22
Fitxa tècnica
CM
CS
ESO1C
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Física, Informàtica, telecomunicacions i robòtica, Tecnologia i industria, Llengua anglesa, Recerca
Temàtica
ODS
Entre 1 i 2h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Català, Anglès