VISITA AL CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME (CIVRM)

La visita al CIVRM vol donar a conèixer el tractament dels residus de la comarca del Maresme, amb la finalitat de reflexionar sobre el consum responsable relacionat amb la generació de residus.
El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme és un centre pioner en el tractament dels residus municipals que no s’han recollit selectivament, la fracció resta. Els residus passen per un seguit de processos en què es divideixen per mida, pes, o per tipus de materials; recuperant de la resta gran part dels materials reciclables (vidre, paper/cartró, metalls, plàstics, ...), i la matèria orgànica recuperada és tractada als processos biològics (estabilització aeròbia i digestió anaeròbia) del Centre. Un cop finalitza el procés de tractament, el rebuig és enviat a la planta de recuperació energètica per a la seva valorització per obtenir-ne electricitat.

L’activitat es basa en una visita guiada explicativa que permet tres recorreguts: a tot el centre, a la planta de tractament resta i a la planta de recuperació energètica.

Durant el recorregut els visitants podran complementar la visita al Centre amb:
- Projecció d’un vídeo en la sala d’actes titulat com “La revolució verda”. Recurs audiovisual sobre la comarca del Maresme, els residus i el Centre.
- L’Aula Ambiental, un espai interactiu per prendre consciència sobre la generació de residus, el nostre consum, les energies produïdes a la planta i la importància de les 3R’s (Reduir, Reutilitzar, Reciclar).
- El Simulador de Residus, que permetrà als visitants fer un viatge 4D pel procés del Centre, convertint el procés industrial en una petita aventura espacial i sensorial.
- L’Esfera Verda, un espai de reflexió on a través d’un audiovisual innovador s'exposa la problemàtica dels residus donant dades i posant exemples entenedors i s'introdueix el concepte d'Economia Circular.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 03/09/21
Fitxa tècnica
PROF-FAM
INF2
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
CF
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Física, Química, Tecnologia i industria, Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïta
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes