Taller a l'aula So no és soroll

En la part teòrica s'explica la diferència entre so i soroll, les fonts i els nivells de soroll que hi ha a la nostra
vida quotidiana i els efectes que té la contaminació acústica en la nostra salut.
A la part pràctica, es mesuren nivells de soroll mitjançant un sonòmetre i es comprova el llindar entre el so i els soroll. També s’escolten diferents sons i sorolls
El material emprat per al taller consta de: Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat segons el nivell educatiu. Sonòmetre i reproductor de música.
Diferència entre so i soroll. Diferents fonts de contaminació acústica i nivells de soroll .Efectes de la contaminació acústica.
Última actualització: 15/07/20
Fitxa tècnica
CI
CM
CS
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Ciències de la naturalesa i tecnologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA