Activitats de Necessitats Especials Educatives

Activitats de lectoescriptura
Activitats de comportament
Servei de logopeda
Servei de psicologia infantil i juvenil
L’espai Vivencial

Activitats de terapia ocupacional i sensorial per a infants amb necessitats especials educatives

Pla Individualitzat de reforç educatiu – PIRE –: Pla dissenyat a mida per ajudar a l’infant a adquirir els coneixements del seu nivell escolar

Activitats que realitzem al nostre centre, amb opció de fer-les a les escoles i/o instituts.

Les activitats són presencials i online, en funció de les seves característiques i es realitzen en castellà i/o català
Espai d’activitats de suport educacional
Última actualització: 23/09/20
Fitxa tècnica
3-5
6-7
8-9
10-11
12-15
Tipus d'activitat
Extraescolar, Extraescolar Online
Temàtica
#escolar, #salut, #lectoescriptura
ODS
Diària, Puntual, Mensual, Setmanal
De pagament
Idiomes
Català, Castellà
Contacte
CONTACTA