Reinnventa't!

A aquests tallers tot i que l’estructura és la mateixa, es set diferenciaran possibles activitats entre el primer cicle (1r i 2n) de l'ESO i el segon cicle (3r i 4t), degut al nivell maduratiu diferent que tenen a aquestes dues etapes i per reforçar i ampliar al segon cicle els conceptes treballats durant el primer, en cas de donar-se continuïtat.
Les sessions en tots dos casos seguiran la mateixa temàtica i seran d’una hora aproximada de duració i s'emprararn diferents metodologies.
Aquest pack d’activitats consisteix en 8 sessions de treball a l’aula amb els alumnes, l’objectiu de les quals és la prevenció i sensibilització del bullying.
Última actualització: 23/01/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Cineforum, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Bullying, Educació cívica, en valors i per la pau, Ètica, filosofia i debat, Salut i prevenció de conductes de risc
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA