Ho pesques?

- A l'aula pedagógica es dividirà l'alumnat en 5 grups i cada grup jugarà a un memory especial fet amb les imatges dels peixos., els seus noms i les arts de pesca aplicades.
Es visitarà la sala del museu dedicada a la pesca. S'explicaran les arts de pesca més comunes i els peixos més comuns de la nostra costa, fent servir materials relacionats.
Última actualització: 18/06/20
Fitxa tècnica
CM
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
ODS
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Català
Contacte
CONTACTA