AMB ENERGIA! (TALLER COMPLEMENTARI A LA VISITA AL CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME)

L’objectiu del taller és que l’alumnat conegui les diferents formes de producció energètica del Centre Integral de Valorització de residus del Maresme.

L’activitat s’inicia amb la introducció del concepte d’energia i les seves fonts a partir d’una pregunta-repte. A continuació, es presenta el concepte d’energia renovable com una alternativa sostenible als combustibles fòssils, i seguidament, els alumnes experimenten amb diversos materials, a fi de descobrir les diferents maneres de produir energia elèctrica i tèrmica que tenen lloc a la planta.

Es tracta d’un taller experimental i per aquest motiu, la participació de l’alumnat és bàsica per al funcionament del taller. Es presentaran 4 equips de treball per àmbits (la metanització de la matèria orgànica, les plaques solars fotovoltaiques, la producció d’electricitat a partir dels residus i la producció de calor a partir dels residus vinculada amb el tub verd). Cadascun d’ells podrà treballar autònomament gràcies a unes làmines explicatives. Els alumnes hauran de treure les conclusions de cada experiment i finalment posar-les en comú.

El taller es proposa com activitat a realitzar a l’escola/institut prèviament a la visita al Centre per tal que durant la visita puguin entendre cadascun dels procediments des de l’experiència.
L'activitat treballa el concepte d'energia. Introdueix les diferents fonts d'energia fent èmfasi en si són o no renovables, tot destacant la valorització dels residus i contextualitzant el CIVRM.
Última actualització: 07/10/20
Fitxa tècnica
CS
ESO1C
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Física, Tecnologia i industria, Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
#sostenibilitat, #STEM, #escolar
ODS
Entre 1 i 2h
Gratuïta
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA