CERCA:

CERCA AVANÇADA:

Mesos:

Preu:

Durada:

Diversitats funcionals:

Lloc de realització:

Neteja

RESULTATS DE LA CERCA

Total resultats: 10

Resultats de entitat CRECIM


Estudi del moviment en la frenada d’un cotxe

Taller a la UAB que pretén que l’alumnat identifiqui quins són els factors que influeixen en la frenada d’un cotxe, entengui com aquests estan representats en l’equació del M.R.U.A.

Caracterització i anàlisi del so: La veu i els sons musicals

Taller a la UAB que pretén que l’alumnat assoleixi una major comprensió del so mitjançant la seva caracterització, la caracterització de les ones sonores i les seves magnituds associades.

Velocitat de reacció química en un airbag

Taller a la UAB que pretén que els estudiants siguin capaços de definir el concepte de velocitat de reacció i desenvolupin un mètode per calcular-la en el context de fabricació d'un Airbag.

L’equilibri químic als oceans

Taller a la UAB que pretén que l'alumnat entengui què és l'equilibri químic com podem modificar-lo en el context de l'acidificació dels oceans.

L’estructura de la matèria. De Rutherford a l’ALBA

Taller a la UAB que pretén que l’alumnat entengui com es pot estudiar l’estructura interna de la matèria; com podem conèixer la forma i l’estructura d’una cosa que no podem veure.

Radioactivitat: El cas de Fukushima

Taller a la UAB en el que es pretén que l'alumnat entengui com és un procés radioactiu i com quantificar-lo, en el context de l'accident a la central nuclear de Fukushima.

Interacció llum – matèria o l’efecte hivernacle

Taller a la UAB en què es pretén que l'alumnat assoleixi una major comprensió de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria en el context de la problemàtica de l'efecte hivernacle.

Dissipació de l’energia per fregament (EN)

Taller a la UAB enfocat a construir el model escolar d'energia i utilitzar-lo per a interpretar fenòmens quotidians com ara l'escalfament d'un fre per fregament.

Estudi de forces i energia energia en un salt de puenting

Taller a la UAB en el que es treballa la força elàstica com a força no contant i sigui capaç d'interpretar magnitud cinemàtiques i transferències d'energia d'un moviment en el context d'un salt.

REVIR, pràctiques científiques al CRECIM de la UAB

Les activitats estan relacionades amb temes de rellevància social i científica. Es tracta que l'alumnat posi en marxa els seus coneixements per construir models amb l'ajut de noves tecnologies.