Bullying: parlem-ne!

Xerrada on es tractaran aspectes rellevants de l’assetjament escolar: des de què significa exactament, quins són es seus “actors”, quins senyals d’alerta podem tenir en compte a l’hora de detectar-ne un cas o què podem fer en aquest cas. També tractarem de desmitificar certes creences al voltant d’aquesta problemàtica.

Xerrada sobre el ciberbullying

Xerrada on donarem unes pinzellades sobre què és el ciberbullying, quines semblances i diferències guarda amb el bullying, quina és la seva prevalença i quins tipus d’assetjament virtual existeixen, així com en què consisteix cadascun d’ells. A més, també farem una repassada a les greus conseqüències que poden patir els alumnes que en son víctimes.

Taller d’afrontament davant l’assetjament escolar

En aquest taller treballarem conceptes claus relacionats amb el bullying, així com quins valors promouen una convivència saludable a l’aula i com podem promoure’ls. Seguidament ens endinsarem en quins són els factors de risc que fomenten conductes d’assetjament escolar, així com les seves greus conseqüències.

Teatre de l’oprimit

El Teatre de l’Oprimit reuneix un conjunt d’exercicis, jocs i tècniques teatrals que pretenen la comprensió i la cerca d’alternatives a problemes socials i interpersonals, en el nostre cas,el bullying

#resistència

Objectiu de l’activitat: Desenvolupar competències per afrontar assertivament les pressions de grup

#assaig-error

Objectiu de l’activitat: Treballar estratègies per prendre decisions autònomament i de forma responsable

#miralls

Objectiu de l’activitat: Prendre consciència de l’autoimatge i l’autopercepció que tenen d’ells mateixos

#poder

Objectiu de l’activitat: Reconèixer i percebre críticament les influències positives i negatives que afecten el seu comportament

#rols

Objectiu de l’activitat: Reconèixer els principals rols a una situació d’assetjament escolar

#mites

Objectiu l’activitat: de Revisar les creences sobre els diferents
agents implicats directament a l’assetjament escolar i les seves característiques