Depurem o Potabilitzem?

Visita guiada combinada a la depuradora de Sant Feliu de Llobregat i posteriorment a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí

Ecoparc de Montcada i Reixac

L'Ecoparc de Montcada i Reixac és un complex de tractament de residus que tracta la fracció d'envasos lleugers, la matèria orgànica i la fracció resta