Sortida La primavera i els sentits

Primavera, canvis meteorològics i del paisatge. Els animals a la primavera. Rastres d’animals. Les plantes a la primavera, Fruites i hortalisses típiques de la primavera.

Sortida Coneguem el bosc

Ecosistema boscós: característiques i conservació. Flora i fauna, espècies i adaptacions. Rastres d’animals.

Sortida L’Estany de Banyoles

Situació, formació, geologia, història i mitologia de l’Estany de Banyoles. Característiques de les zones humides, flora i fauna i les seves adaptacions.

Sortida Viu el delta (Delta del Llobregat)

Reserva natural. Zones humides, en especial, el Delta del Llobregat. Flora i fauna de les zones humides. Adaptacions dels organismes als diferents hàbitats que conformen el Delta.