Pedals al parc

Activitat que permet descobrir els beneficis i serveis ambientals i socials d'un espai verd urbà mentre es fa ús d'un mitjà de transport sostenible: la bicicleta.

Aigua i biodiversitat al parc de Can Zam

Activitat que dóna a conèixer els beneficis ambientals de les zones verdes urbanes, especialment les que tenen aigua (llac, basses…) pel paper clau en la conservació

Boscos de ciutat? L’ecologia al parc

A partir de la descoberta experimental amb l’ajut d’un kit d’exploració, els alumnes recolliran dades i caracteritzaran el Parc i aproximarà els alumnes al concepte de serveis ambientals dels parcs

Qui viu a l’estany?

Activitat que dóna a conèixer la importància dels punts d'aigua naturalitzats per fomentar la biodiversitat urbana.

Depuradora de Begues

La visita contextualitza la instal·lació dins del sistema metropolità de gestió de les aigües residuals i permet conèixer els diferents processos