La construcció del Castell

En la realització del taller, els infants es podran endinsar en la descoberta de les tècniques constructives de l’època medieval.

Visita al castell de Gelida

La visita guiada al recinte permet conèixer l’evolució històrica del castell i les diferents parts conservades (muralles, torres de defensa, església, …).

Jocs medievals

Descobriran i coneixeran quines activitats de lleure es realitzaven a l’Edat mitjana i l’origen antic d’alguns dels jocs tradicionals i populars actuals.

El setge del castell

Mitjançant un joc es recrea un atac al castell tot aprenent els diferents tipus d’armes i les estratègies militars utilitzades a l’època medieval.

Visitem el castell jugant

Jocs i proves que permetran als nens i nenes comprendre l’edifici del castell i conèixer les persones que hi van viure d’una manera divertida.

Les aventures d\’en Gelidet

Mitjançant un conte interactiu i el follet Gelidet, els infants coneixeran la història del castell de Gelida i tota la gent que hi va viure.