La idea d’aquesta activitat neix a partir d’una notícia vista a la web de l’IRTA titulada “Sensors d’humitat al sòl per contribuir a gestionar els efectes del canvi climàtic en la vinya del Penedès”.
L’objectiu principal de l’activitat és donar solució al repte de crear un sistema de reg automàtic amb l’ajuda d’un petit ordinador, micro:bit i sensors que ens ajudin a recollir les dades que permetin controlar la despesa de l’aigua i fomentin el seu estalvi i lluitar contra el canvi climàtic.
L’activitat està dividida en dues parts. A la primera part es donaran les eines de programació necessàries per dominar l’entorn de programació de micro:bit i l’obtenció de dades a través de sensors amb petits reptes.
Aquesta primera part es treballarà de forma individual i en parelles. A la segona part es treballarà en equip per resoldre el repte a partir de treballar amb la metodologia d’un procés de disseny d’enginyeria: identificar el problema - recollir informació - pensar i imaginar possibles solucions - planificar la solució - construir, testeja, corregir - compartir el resultat.
En conjunt es treballarà el pensament computacional, la programació amb llenguatge visual de blocs, la utilització de sensors i els sistemes informàtics que permetin desenvolupar la solució dins de l’entorn STEM per a superar el repte i intentar que les alumnes descobreixin que programar pot ser fàcil i divertit.
Fitxa tècnica

Rang d'edats
10-11 anys, 12-15 anys
Tipus d'activitat
Extraescolar, Taller o curs puntual
Objectius de desenvolupament sostenible
Periodicitat
Setmanal
Diversitats funcionals
Preu
De pagament
Temàtica
#aigua, #canvi climàtic
Contacte

Entitat: RobotSitges

Enllaç: https://www.robotsitges.com/

Telèfon: 669695696

Adreça: RobotSitges - Extraescolars de Robòtica I Programació a Sitges, Carrer Verge Perpetu Socors, Sitges, Espanya

Veure en el mapa

Escriu un missatge a l’entitat