Escola de l'Energia

Recursos de l'Institut Català d'Energia per a escoles, ajuntaments i entitats. Jocs, tallers, activitats i materials didàctics
L'ICAEN cedeix de manera gratuïta els seus recursos pedagògics a les entitats, escoles, Ajuntaments o empreses que vulguin disposar d'ells per conscienciar i educar en el nou model energètic.

Les condicions per la cessió d'aquests materials són que l'entitat es fa càrrec del transport i retorn de la mateixa, del muntatge i desmuntatge i de la dinamització dels recursos, quan sigui necessari, com en el cas dels jocs de gran format.

Durant la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, l'ICAEN és farà càrrec de totes les despeses (transport, muntatge, desmuntatge i dinamització) per tal de facilitar a les entitats l'organització d'activitats. La sol·licitud de recursos en aquest període es farà a través del mateix correu electrònic, indicant que l'actuació es farà en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible.

---

L’Institut Català d’Energia té entre els seus objectius incidir en l'educació de la ciutadania per afavorir un canvi de model energètic de la societat on el ciutadà sigui al centre. Per a fer-ho els ciutadans han de tenir la capacitat de ser, no només consumidors energètics actius, sinó també productors i gestors de la seva pròpia energia. Han de prendre decisions autònomes, crítiques i raonades que contribueixin a construir aquest nou model energètic amb energia neta, autoconsum, producció d'energia km. zero, xarxes de distribució intel·ligents, digitalització de l'energia i vehicle elèctric entre altres factors.

Els nens i nenes en edat escolar són un públic clau en aquesta tasca per això l’ICAEN ha desenvolupat un seguit d’accions per tal d’incloure la matèria energètica al currículum escolar i fer accions amb la ciutadania en edat escolar per promoure la construcció d’hàbits de consum energètic més responsables i sostenibles en les generacions futures.

Per a poder oferir a les escoles i educadors els materials més necessaris, s'ha realitzat un estudi de la situació actual de l'ensenyament a Catalunya.
Aquest estudi, posa de manifest diverses necessitats en l'àmbit educatiu:

- Canal de comunicació comú entre els professionals de les diferents disciplines que inclouen l'energia per a compartir coneixements, metodologies i conceptes. També es fa necessari disposar d'una eina que reculli tots o al majoria dels recursos educatius amb temàtica energètica que es realitzen a Catalunya.
- Currículum Operatiu de l'Energia que pugui orientar als professos de diferents nivells i matèries en relació a quins conceptes s'han de tractar sobre energia a cada nivell per poder anar construint des d'una perspectiva integral i crítica tots els aspectes de la mateixa.
- Activitats pedagògiques d'alt valor afegit que puguin oferir a les escoles els materials, espais i tecnologies a les que aquestes no tenen accés per a completar l'educació en energia.
- L'Escola de l'Energia neix per donar resposta a totes aquestes necessitats. L'objectiu és formar a nenes i nens per a què en el futur puguin ser crítics i prendre decisions autònomes valorant les conseqüències individuals i socials de les mateixes.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 18/11/22
Fitxa tècnica
INF2
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Física, Tecnologia i industria
Temàtica
ODS
Gratuïtat condicionada
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Català