Activitats Naturalistes

Activitats per apropar l’alumnat al coneixement del seu entorn natural i els éssers vius que hi habiten, per tal de generar un vincle respectuós i sostenible entre la societat i el medi natural.
Mitjançant l'educació amb valors, tenim com a objectiu apropar l'alumnat al coneixement del seu l'entorn natural i els éssers vius que hi habiten, per tal de generar un vincle respectuós i sostenible entre la societat i el medi natural, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i si cal, millorar-lo.

El projecte educatiu de sqvNatura per a les escoles és realitzat, tenint present l'eix transversal relacionat amb les disciplines del currículum escolar i dissenyat per despertar l'interès dels alumnes, per saber més i conèixer millor el món natural.

Mitjançant diferents dinàmiques potenciem l'experimentació i la reconstrucció intel·lectual, facilitant a l'alumnat el pas de la cultura viscuda.

Treballem des de la reflexió, la deducció i les emocions per a fomentar l'esperit crític, el respecte i la conservació de la natura.

Paral·lelament, treballen valors com el respecte, la sensibilitat, el civisme, la solidaritat i la convivència.

L'oferta educativa compren tallers, activitats i sortides, tenint present l'eix transversal relacionat amb les disciplines del currículum escolar.

Per tal de complementar les activitats hem dissenyat materials propis: quaderns de treball, quaderns de camp, materials educatius, fitxes didàctiques, contes...

*Amb vocació de donar un bon servei educatiu mediambiental vinculat al currículum escolar, algunes activitats poden adaptar-se a les necessitats concretes o específiques del grup i/o del professor.

*Les activitats portades a terme en l'entorn natural poden donar pas a moments especials i únics. Si això es dóna i el professor ho considera convenient, es pot redirigir l'activitat segons les oportunitats vivencials que la natura ens ofereix.
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 16/03/22
Fitxa tècnica
INF2
CI
CM
CS
ESO1C
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
ODS
Mig dia
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Català