LES FUNCIONS EXECUTIVES (6-4-2019) JUAN CRUZ RIPOLL

El concepte de funció executiva o funcions executives ha irromput recentment en les disciplines que estudien el comportament i l’aprenentatge de les persones. Es recorre a la funció executiva per a explicar característiques dels trastorns de l’espectre autista (TEA), del llenguatge, l’aprenentatge o del TDAH. També s’ha trobat que, en persones que no tenen cap d’aquestes condicions, les funcions executives incideixen directament en el rendiment acadèmic, l’èxit laboral, les relacions socials i personals, la salut i la qualitat de vida en general.
Un cop el concepte de funció executiva o funcions executives comença a ser conegut no és estrany que ens preguntem què es pot fer per millorar-les en persones amb TEA, TDAH, trastorns del llenguatge,.
Última actualització: 07/02/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
PROF-FAM
Tipus d'activitat
Formació professorat i families
Àrea de coneixement
Formació professorat
Temàtica
#escolar
ODS
Jornada sencera
Gratuïta
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't