Descobrim la vegetació de Collserola

Aprendrem a identificar els principals protagonistes de la vegetació de la Serra. Descobrirem algunes formacions vegetals i n'analitzarem les caracterísitques en relació a la intervenció humana.
Aprendrem a identificar els principals protagonistes de la vegetació de la Serra. Descobrirem algunes formacions vegetals i analitzarem les relacions entre la seva estructura, composició, factors ambientals i la intervenció humana. L’activitat combina una part guiada per un educador del Parc i una guiada pel professorat.

L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu quedar a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.

Objectius didàctics
· Identificar espèceis vegetals amb claus dicotòmiques
· Analitzar les relacions entre els diferents elements d'un ecosistema i valorar les repercussions que pot suposar qualsevol intervenció
· Valorar què representa l'existència dels espais naturals i de les zones boscoses per a la supervivència de la vida en el planeta

Metodologia
· Treball de camp d’observació
• Treball en equip
• Observació estructurada
• Diàleg educador-alumnat
· És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

*Les activitats es poden adaptar a diversitats funcionals prèvia reunió amb l'equip docent*
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 23/03/22
Fitxa tècnica
ESO1C
ESO2C
CF
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
ODS
Mig dia
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes