Descoberta de la vegetació

Compararem dos ambients forestals de Collserola per esbrinar quina relació hi ha entre els paràmetres ambientals d'un lloc i la composició i l'estructura de la vegetació.
Compararem dos ambients forestals de Collserola per esbrinar quina relació hi ha entre els paràmetres ambientals d'un lloc i la composició i l'estructura de la vegetació. A partir de la interpretació de les dades obtingudes veurem que el bosc és un sistema dinàmic on interactuan molts elements, i que l'activitat humana és un dels factors que no podem obviar. Valorarem la importància del medi natural, per tal de plantejar-nos contribuir a la seva conservació i millora.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h.

Objectius didàctics
· Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents elements d'un ecosistema i valorar les repercussions que suposa qualsevol intervenció
· Familiaritzar-se i aplicar el mètode de treball experimental. Establir hipòtesis senzilles a partir dels coneixements apresos
· Utilitzar diverses tècniques de treball de camp per tal d'obtenir informació sobre diferents aspectes del bosc
· Enregistrar i analitzar dades mitjançant l'ús de taules, gràfics, etc.
· Valorar què representa l'existència d'espais naturals com a espais necessaris per a la vida a la Terra

Metodologia de treball
· Mètode experimental aplicat a l'estudi i anàlisi de la vegetació d'un bosc. Ús de claus dicotòmiques i aparells de mesura
· Comparació entre la vegetació de dues zones per tal d’evidenciar les relacions entre els elements d’un ecosistema
· Anàlisi i valoració dels diferents fets que poden afectar un bosc i dels canvis que poden suposar
· És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

*Les activitats es poden adaptar a diversitats funcionals prèvia reunió amb l'equip docent*

**Preu per cada grup de 10 persones**
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 23/03/22
Fitxa tècnica
ESO1C
ESO2C
CF
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
ODS
Mig dia
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes